Carlotte Roncoli benoemd tot lokale held Freonen-gemeente Leeuwarden

Freonen-bestuurslid Carlotte Roncoli is afgelopen week uitgeroepen tot lokale held door Freonen-gemeente Leeuwarden. Ze verdient deze bekroning door haar inzet voor de Sustainable Development Goals. Deze duurzaamheidsdoelstellingen zijn in 2015 bepaald door de Verenigde Naties en bieden concrete handvatten voor duurzame activiteiten. Roncoli sprong met haar werkwijze in het oog van de jury, die ook twee andere personen uit de gemeente in het zonnetje zette.

Verbinding en kennis

Volgens de jury is de benoeming van Carlotte tot lokale held volledig verdiend. “Carlotte Roncoli opende op eigen houtje bij NHL Stenden Hogeschool (een Freon fan Fossylfrij Fryslân, red.) een Green Office en zorgt voor verbinding en kennis over duurzaamheid onder haar medestudenten. Ook is zij algemeen bestuurslid van Freonen fan Fossylfrij Fryslân.”

Green Office

Carlotte reageert zelf verheugd op de onderscheiding. “Het is leuk om als student met concrete projecten en vraagstukken aan de slag te gaan en te zien dat de Green Office en het SDG-traject erkenning krijgen.” 

Foto’s: Gemeente Leeuwarden/Mark Grupstra