Column Bouwe de Boer: De rode loper voor eigen energie

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op energiesamenwerkingen.

Op 14 oktober werd in Bolsward een petitie ondertekend door 10 organisaties in Fryslân. Deze petitie heeft als doel om ‘energiehubs’ in Fryslân te gaan realiseren. Energiehubs zijn locaties in Fryslân waar op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt voor de omgeving.

Dreigen met eigen

Het idee erachter is dat het eigendom van deze energiehubs ligt bij de bevolking zelf. In Duitsland, Denemarken en bijvoorbeeld Oostenrijk bestaat dat al jaren. De belangrijkste reden om zoiets te organiseren is om zelf baas te zijn over vooral herkomst en de prijs van energie. Warmte, stroom en ook biogas of geothermie. Op kleine schaal is er al ervaring in Fryslân met dit fenomeen. Reduzum, Tzum, IJlst, Stiens; het zijn voorbeelden van energie opwekken in eigen beheer. Dan gaat het om een eigen windmolen, een eigen zonnepark of een eigen mestvergister die gas levert aan de omgeving. Deze eigen opwekking wordt dan georganiseerd vanuit een coöperatie. Zelf opwekken, zelf verkopen, zelf opslaan en zelf gebruiken binnen de eigen organisatie. Dat geeft mooie mogelijkheden om agrariërs er bij te betrekken, maar ook huishoudens en bedrijven.

Het meest lastige is de overheid. Teveel regels belemmeren nu nog deze kansen, die nu al in veel dorpen hoog op de agenda staan. Juist in Fryslân is samenwerking een opvallend groot fenomeen. Niet voor niets zijn er al meer dan 70 energiecoöperaties, die al met elkaar een eigen energiebedrijf hebben opgericht (Energie VanOns). Het begin ligt dus al klaar. Nu de overheid nog! Met de  provinciale verkiezingen van maart 2023 voor de deur is dit het moment om de nieuwe coalitie deze boodschap mee te geven. Organiseer een rode loper voor lokale initiatieven!

De Freonen

Zelf werk ik voor de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, een collectief van 140 organisaties die dit ook omarmen en dus de petitie ondertekenen. Het beste antwoord op energie-armoede, nieuwe werkgelegenheid en het aan banden leggen van de CO2-uitstoot.

13 oktober was er bij ROC de Friese Poort in Leeuwarden een bijeenkomst van de Freonen.  Daar werd de vraag gesteld of we de richting op moeten van eigen energie in Fryslân in de vorm van energiehubs. Op de foto hieronder zie je het overduidelijke antwoord. Het zelfde antwoord als die andere 10 organisaties die ondertekenden.

Freonen kijken met hernieuwde energie richting toekomst

Foto: Kweekvijver Noord