Eke Folkerts lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

Eke Folkerts uit Oudebildtzijl is dinsdag 12 oktober namens de fractie Geborgd Ongebouwd geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur van Freon Wetterskip Fryslân.

Algemeen bestuur

Folkerts (36) is in het algemeen bestuur de opvolger van Frank Jorna die in juli toetrad tot het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Folkerts is voorgedragen namens de benoemende agrarische organisaties in het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Zij kiezen gezamenlijk de kandidaten voor de zetels van Geborgd Ongebouwd. Folkerts is zelfstandig ondernemer en doet projecten en opdrachten voor verschillende opdrachtgevers in de landbouwsector. Zij is tevens bestuurslid bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en was eerder voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland.