Omrin

Plaats: Leeuwarden, Heerenveen, Harlingen
Branche: Afvalophaal, -verwerking en energieleverancier
Fte: 450
Website: omrin.nl
Contactpersoon: Nico Spaansen
Fossielvrij in: Zo snel als mogelijk
Fossielvrij gebouw:
100
Fossielvrije processen:
100
Fossielvrije mobiliteit:
60
CO2-footprint bepaald: Nee
Klimaatcompensatie: Nee
Groene stroom: Ja
Groen gas: Ja
˝ Omrin heeft het officiële groengas-certificaat (NTA8080 van Better Biomass) ontvangen voor de groengasinstallatie op Ecopark de Wierde. ˝
Nico Spaansen van Freon Omrin

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland en van Fryslân Miljeu. Beide bedrijven hebben gemeentelijke aandeelhouders en een publiek profiel. Fryslân Miljeu houdt zich bezig met afvalinzameling, reinigingstaken en Estafette kringloopwinkels en Afvalsturing Friesland houdt zich bezig met herwinning van grondstoffen en productie van duurzame energie uit afval en afvalbe- en verwerking. We halen het afval op van 173.000 huishoudens in zestien Friese gemeenten, drie Groningse gemeenten en bijna 7.500 bedrijven. De verwerking doen wij voor circa 800.000 huishoudens (in Friesland, Groningen, Noord-Veluwe, Schiedam en Vlaardingen) en vele bedrijven in het noorden van het land. We zetten alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren. Het is onze passie om te streven naar het sluiten van alle kringlopen. Circulaire economie is de rode draad in onze strategie en ons handelen.

Gebouwen
We hebben drie kantoren (Leeuwarden, Heerenveen en Harlingen), de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen, het Ecopark De Wierde in Heerenveen, zeven Estafette Kringloopwinkels en tien milieustraten. Het hoofdkantoor in Leeuwarden en de REC in Harlingen zijn vrij recent gebouwd (2002-2011). In Harlingen en Heerenveen is de warmte die nodig is om het gebouw te verwarmen afkomstig van de restwarmte die geproduceerd wordt in de installatie. Zonnepanelen voor het opwekken van energie zijn geplaatst op de milieustraat in Stiens, Damwoude en Leeuwarden als ook op de garage bij en voor het hoofdkantoor. Wij gebruiken zo duurzaam mogelijke verlichting, vooral LED. Ook worden steeds meer processen gedigitaliseerd, zodat papierstromen verminderen. Wij produceren duurzame energie die wij deels zelf gebruiken, deels aan derden leveren en via nutsbedrijven afzetten. De komende tijd zal worden besteed aan het verder verduurzamen van de verschillende locaties.

Processen
Omrin heeft het officiële groengas-certificaat (NTA8080 van Better Biomass) ontvangen voor de groengasinstallatie op Ecopark de Wierde. De rol van Omrin in de circulaire economie werd geroemd door de vice-voorzitter Groengas Nederland, Ferd Crone: “Groener dan Omrin bestaat niet. Bij Omrin worden ideeën waargemaakt. Daar mogen we met z’n alle trots op zijn! Denken én doen.” Het groengas van Ecopark De Wierde is van aardgaskwaliteit en wordt deels aan het publieke gasnet geleverd. Het gas wordt daarmee direct lokaal gebruikt door 10.000 huishoudens in de regio Heerenveen e.o. Daarnaast rijden steeds meer voertuigen van Omrin op groengas. De installatie heeft alle keuringen doorlopen. De regionale bedrijven en gemeenten kunnen zich door middel van een ‘groen gascertificaat’, koper en gebruiker van groengas noemen. We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe partners in deze markt. In de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen wordt energie opgewekt door de verbranding van het restafval. Dit zorgt voor duurzame energie voor 50.000 huishoudens. Omrin sluit al veel kringlopen en geeft daarmee actief invulling aan de circulaire economie. Iedere vervanging wordt nu langs de circulaire meetlat gelegd. Van voertuigen tot vloerbedekking. Bij dat laatste is gekeken naar hergebruik van het oude, een mooi proces van duurzaamheid.

Mobiliteit
Het onderdeel mobiliteit is bij Omrin zeer groot. Het wagenpark is divers en varieert van vrachtwagens en reinigingswagens tot personenauto’s. Bij vervanging wordt altijd gekeken naar groengas. 60% van de voertuigen van Omrin rijdt inmiddels op groengas, geproduceerd uit afval. En dat zal nog verder groeien op grond van het ingezet beleid.

CO2-footprint
Wij hebben in 2013 een CO2-footprint berekend. Dit willen wij binnenkort weer actualiseren.

Klimaatcompensatie
De resterende CO2-uitstoot wordt momenteel niet door ons gecompenseerd. Dit gaan wij wel overwegen.

Groene stroom
De elektriciteit die wij inkopen via de Stichting Openbare Verlichting Friesland (OVF) wordt volledig vergroend middels GVO’s (certificaten) afkomstig van de elektriciteitsproductie van het REC in Harlingen. Ook de andere deelnemers in OVF (gemeenten en semi-overheidsorganisaties) krijgen deze optie aangeboden.

Ambities
Onze ambitie is om de circulaire economie te optimaliseren en daar als ‘preferred partner’ een belangrijke rol in te spelen. Circulair denken en doen kan op uiteenlopende gebieden: van de energieproductie tot recycling. Omrin wil hierin stimulator en inspirator zijn. Daarom stimuleren wij innovatie en netwerken. Samenwerken is voor ons de sleutel tot succes in de circulaire economie.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.