Privacy statement

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân, gevestigd aan Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

E-mailadres: info@freonen.nl
Postadres: t.a.v. Bouwe de Boer, Oldehoofsterkerkhof 2, afdeling GEV, 8911 DH Leeuwarden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (Google Analytics) via de website

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die je zelf verstrekt door invulling van een websiteformulier (aanmelding, deelname project):

  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Contact opnemen per mail of telefoon, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân analyseert jouw gedrag op de website om deze te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browserinstellingen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@freonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@freonen.nl.