Súdwest-Fryslân start uniek project: gratis bermplanten voor dorpsbelangen

Bermen aantrekkelijker maken voor insecten, bijen en vlinders door er bloemrijke planten in te zetten. In Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân helpen ze de natuur een handje. Stichting Mens en Landschap uit Hieslum kweekte 10.000 planten voor de gemeente op. Deze worden gratis verdeeld onder zeven dorpsbelangen. Zaterdag gingen de eerste paar duizend planten de grond in.

10.000 gratis planten

Wethouder Henk de Boer was zaterdagochtend 12 november bij de aftrap in Jutrijp. Medewerkers van de stichting onder leiding van Dirk de Leur kweekten de lokale planten op in een tunnelkas. Vrijwilligers van Hommerts-Jutrijp planten zaterdagochtend de eerste 1.200 planten. Zaterdagmiddag gaat in Burgwerd hetzelfde aantal de grond in. De komende weken volgen nog vijf dorpen: Easterein, Lollum, Offingawier, Tjerkwerd en Waaksens.

Hoe het begon

Afgelopen voorjaar gaf de gemeente biologische potgrond en bloemzaden van langbloeiende soorten aan de stichting. Toen begon voor kweker Dirk de Leur en zijn medewerkers de uitdaging: zoveel mogelijk planten opkweken. De Leur is trots op het resultaat: “Het is een droom voor mij om samen met de vele vrijwilligers en de gemeente bij te dragen aan de biodiversiteit.”

Verbinding

De wilde planten worden door bewoners geplant in bermen in het buitengebied, grotendeels langs de route van het insectennetwerk Súdwest-Fryslân. Dit is een route van ecologisch beheerde bermen tussen dorpen, steden en natuurgebieden die ervoor zorgt dat bijen en andere insecten onderweg genoeg voedsel vinden.

De wethouder is blij dat er in de deelnemende dorpen vrijwilligers klaarstaan om te planten. “Dit projekt ferbynt net allinne stikken berm foar de bij en flinter, it ferbynt ús ynwenners ek. En in berm fol blommen stiet ek noch prachtich.”

Goed beheer

De gemeente gaat steeds meer bermen ecologisch beheren. De plantenactie zorgt ervoor dat er op die plekken al snel kleurrijke, bloeiende planten in de bermen staan. Inwoners en de gemeente houden komend jaar bij hoe de planten zich ontwikkelen. “Mochten se goed oanslaan, dan wolle wy it projekt kommend jier werhelje,” geeft wethouder De Boer aan. “Dan kinne wy op mear plakken de bermen kleurich en ynsektfreonliker meitsje.”