Waarom?

Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de transitie naar een circulaire economie speelt het bedrijfsleven een onmisbare rol.

Screenshot inspiratieboekje fossielvrij ondernemen

Fossielvrij ondernemen is goed mogelijk. Download het bovenstaande PDF-boek Fossielvrij ondernemen en doe inspiratie op! Lees verder op deze pagina voor een korte opsomming van de argumenten voor fossielvrij ondernemen.

Er zijn tenminste drie belangrijke redenen om als bedrijf tijdig af te stappen van fossiele brandstoffen:

1. MVO
Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen is de norm geworden in het bedrijfsleven. Dat betekent in elk geval netjes omgaan met mensen en het milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidhinder, maar leidt ook tot geopolitieke risico’s zoals afhankelijkheid van dubieuze regimes en toenemende migratiestromen. In Groningen treedt ernstige bodemverzakking op door de gasboringen, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Van bedrijven wordt verwacht dat ze al het mogelijke doen om dergelijke schade te beperken. Deels is dat wettelijk verplicht, maar het wordt ook steeds vaker anders afgedwongen, bijvoorbeeld via aanbestedingen. Daarnaast blijkt een actief MVO-beleid vaak enthousiasme los te maken in het bedrijf, bij te dragen aan innovatie en een positief imago, plus gewoon geld op te leveren.

2. BEDRIJFSECONOMISCH
Fossiele brandstoffen raken op, worden duurder en veroorzaken een enorme maatschappelijke schadepost. De uitstoot van CO2 zal zwaarder belast gaan worden. Dit zal onherroepelijk leiden tot snel stijgende kosten en tot grotere bedrijfsrisico’s, waaronder zelfs juridische claims. Duurzamere alternatieven worden snel goedkoper, waardoor de restwaarde van fossiele bedrijfsmiddelen afneemt en deze versneld zullen moeten worden afgeschreven. Je kunt maar beter anticiperen en zo snel mogelijk overstappen op fossielvrije oplossingen en daarmee juist kosten gaan besparen.

​3. DISRUPTIE
De wereld zal in de komende decennia radicaal veranderen. Van een lineaire fossiel gedreven economie naar een circulaire economie die volledig op duurzame energie draait. In de komende 15-30 jaar zullen we helemaal van de fossiele brandstoffen afstappen. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar omdat energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa in snel tempo goedkoper worden dan fossiele brandstoffen. Net als destijds met de stoommachine, de fotorolletjes en de Cd’s, leidt dit tot disruptie. De fossiele industrie wankelt. Investeerders trekken zich terug, winsten worden verliezen en mensen raken werkloos. Het is een oud systeem dat simpelweg wordt ingehaald door modernere en duurzamere systemen. Ook de snelle digitalisering zal hieraan bijdragen. Een nieuwe economie komt op, waarbij nieuwe kansen ontstaan: nieuwe bedrijven, nieuwe banen. Innovatieve bedrijven die zich soepel aanpassen, hebben de grootste overlevingskans.

 

Freonen

ASN Installaties

Advies, levering en installatie van warmte- en warmwatersystemen
Meer informatie

Biddle

Verwarmen, koelen en ventileren van gebouwen
Meer informatie

De Fabriek Leeuwarden

Leeuwarder bedrijvencentrum
Meer informatie

De Jong's IJs

Al 70 jaar ambachtelijk ijs
Meer informatie

DZyzzion

Toekomstbestendig ondernemen
Meer informatie

EV-Solutions

Totaalleverancier in elektrisch rijden
Meer informatie

Friesland Lease

Leasebedrijf: onder meer groengas en elektrisch
Meer informatie

Frisian Motors

Fabrikant van elektrische voer- en werktuigen
Meer informatie

FSFE

Bijdragen aan duurzaamheidsambities
Meer informatie

Future Fuels

Leverancier van blauwe diesel
Meer informatie

LEDfactory

LED-verlichting, Engineering, Prototyping
Meer informatie

Mannen van Staal

Art, Bending, Construction en Design
Meer informatie

MG Energy Systems

Innovatie in energieopslag
Meer informatie

Nivo Groep

Schoonmaak en specialistische reiniging
Meer informatie

Omrin

Afvalverwerkingsbedrijf
Meer informatie

OrangeGas

Aanbieder van alleen schone brandstoffen op tankstations
Meer informatie

ROC Friese Poort

Friese onderwijsinstelling
Meer informatie

Technea Duurzaam

Distribiteur en specialist duurzame installatietechniek
Meer informatie

Tolsum Energieadvies

Energie-advisering
Meer informatie

Kunnen wij je helpen?

Wil je fossielvrij ondernemen of heb je vragen?
Neem contact op met de Helpdesk Fossielvrij MKB
via 058 – 294 16 70 of stuur een mail naar info@freonen.nl

Nieuws