Waarom?

Bedrijven hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de transitie naar een circulaire economie speelt het bedrijfsleven een onmisbare rol.

Screenshot inspiratieboekje fossielvrij ondernemen

Fossielvrij ondernemen is goed mogelijk. Download het bovenstaande PDF-boek Fossielvrij ondernemen en doe inspiratie op! Lees verder op deze pagina voor een korte opsomming van de argumenten voor fossielvrij ondernemen.

Er zijn tenminste drie belangrijke redenen om als bedrijf tijdig af te stappen van fossiele brandstoffen:

1. MVO
Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen is de norm geworden in het bedrijfsleven. Dat betekent in elk geval netjes omgaan met mensen en het milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidhinder, maar leidt ook tot geopolitieke risico’s zoals afhankelijkheid van dubieuze regimes en toenemende migratiestromen. In Groningen treedt ernstige bodemverzakking op door de gasboringen, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Van bedrijven wordt verwacht dat ze al het mogelijke doen om dergelijke schade te beperken. Deels is dat wettelijk verplicht, maar het wordt ook steeds vaker anders afgedwongen, bijvoorbeeld via aanbestedingen. Daarnaast blijkt een actief MVO-beleid vaak enthousiasme los te maken in het bedrijf, bij te dragen aan innovatie en een positief imago, plus gewoon geld op te leveren.

2. BEDRIJFSECONOMISCH
Fossiele brandstoffen raken op, worden duurder en veroorzaken een enorme maatschappelijke schadepost. De uitstoot van CO2 zal zwaarder belast gaan worden. Dit zal onherroepelijk leiden tot snel stijgende kosten en tot grotere bedrijfsrisico’s, waaronder zelfs juridische claims. Duurzamere alternatieven worden snel goedkoper, waardoor de restwaarde van fossiele bedrijfsmiddelen afneemt en deze versneld zullen moeten worden afgeschreven. Je kunt maar beter anticiperen en zo snel mogelijk overstappen op fossielvrije oplossingen en daarmee juist kosten gaan besparen.

​3. DISRUPTIE
De wereld zal in de komende decennia radicaal veranderen. Van een lineaire fossiel gedreven economie naar een circulaire economie die volledig op duurzame energie draait. In de komende 15-30 jaar zullen we helemaal van de fossiele brandstoffen afstappen. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar omdat energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa in snel tempo goedkoper worden dan fossiele brandstoffen. Net als destijds met de stoommachine, de fotorolletjes en de Cd’s, leidt dit tot disruptie. De fossiele industrie wankelt. Investeerders trekken zich terug, winsten worden verliezen en mensen raken werkloos. Het is een oud systeem dat simpelweg wordt ingehaald door modernere en duurzamere systemen. Ook de snelle digitalisering zal hieraan bijdragen. Een nieuwe economie komt op, waarbij nieuwe kansen ontstaan: nieuwe bedrijven, nieuwe banen. Innovatieve bedrijven die zich soepel aanpassen, hebben de grootste overlevingskans.

 

Freonen

Alliander

Energiedistributie
Meer informatie

ASN Installaties

Advies, levering en installatie van warmte- en warmwatersystemen
Meer informatie

Autogroep Haaima

Haaima Peugeot, uw duurzame mobiliteitspartner
Meer informatie

Belco

Belco is de eenvoudigste en snelste manier om je klanten een geweldige klantenservice ervaring te geven
Meer informatie

BWH ontwerpers

Makers van websites, boeken, identiteiten, digitale jaarverslagen en magazines
Meer informatie

De Fabriek Leeuwarden

Leeuwarder bedrijvencentrum
Meer informatie

De Jong's IJs

Al 70 jaar ambachtelijk ijs
Meer informatie

DZyzzion

Toekomstbestendig ondernemen
Meer informatie

ECoop

Start samen je eigen ECoop!
Meer informatie

Empatec

Empatec is een ambitieus sociaal werkbedrijf. Wij bieden zinvol werk aan medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Empatec heeft verschillende bedrijven, waaronder: Metaal, Meubel, Kas, Verpakken, Facilitaire Services, Detachering & Coaching. Wij geloven in werk!
Meer informatie

Ennatuurlijk

Duurzame warmte voor burgers en bedrijven in Leeuwarden via een warmtenetwerk gevoed met geothermie-warmte en beschikbare restwarmte.
Meer informatie

Europrovyl

Als innovatieve leverancier van kunststof kozijnelementen levert Europrovyl sinds 1970 kwaliteit en oplossingen voor de professionele markt
Meer informatie

EV-Solutions

Totaalleverancier in elektrisch rijden
Meer informatie

Friesland Lease

Leasebedrijf: onder meer groengas en elektrisch
Meer informatie

Frisian Motors

Fabrikant van elektrische voer- en werktuigen
Meer informatie

Frythermo

Vloerverwarming, warmtepompen en spuitisolatie
Meer informatie

FSFE

Bijdragen aan duurzaamheidsambities
Meer informatie

Future Fuels

Leverancier van blauwe diesel
Meer informatie

LEDfactory

LED-verlichting, Engineering, Prototyping
Meer informatie

Mannen van Staal

Art, Bending, Construction en Design
Meer informatie

MG Energy Systems

Innovatie in energieopslag
Meer informatie

MobiNoord

Eén groot platform voor gedeelde mobiliteit in Noord-Nederland, met leveranciers, service providers en bedrijven met andere gerelateerde diensten uit Groningen, Friesland en Drenthe.

Nivo Groep

Schoonmaak en specialistische reiniging
Meer informatie

Omrin

Afvalverwerkingsbedrijf
Meer informatie

Ondernemend Sneek

Vier belangrijke thema's bij onze ondernemersvereniging: Infrastructuur, Toerisme en recreatie, Bedrijvigheid, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Meer informatie

OrangeGas

Aanbieder van alleen schone brandstoffen op tankstations
Meer informatie

Patyna

Zorg, Welzijn, Wonen
Meer informatie

Prof. Dr. Wim Derksen

Zelfstandig professional op gebied van onderwijs en advies
Meer informatie

ROC Friese Poort

Friese onderwijsinstelling
Meer informatie

Snelautoladen

Laadoplossing voor elektrische auto's
Meer informatie

SpeedComfort

Met de SpeedComfort krijgen radiatoren/convectoren meer vermogen en kan de aanvoertemperatuur in een cv-installatie omlaag. Hierdoor gaat de cv-ketel veel efficiënter functioneren en wordt het vaak mogelijk de gasgestookte ketel te vervangen door een warmtepomp.
Meer informatie

Synnovem Consultancy

Onafhankelijk adviesbureau voor duurzame energie en circulaire economie
Meer informatie

Technea Duurzaam

Distribiteur en specialist duurzame installatietechniek
Meer informatie

Tieluk

Tieluk is een innovatief bedrijf in de duurzame energie, gericht op waterstof in al haar toepassingen.
Meer informatie

Tolsum Energieadvies

Energie-advisering
Meer informatie

TSC Solar

Zonne-energiespecialist
Meer informatie

Van Hall Larenstein

In onze missie geven we als Van Hall Larenstein aan dat we professionals willen opleiden die bijdragen aan een duurzame en betere wereld.
Meer informatie

Van Wijnen

Samen bouwen aan ruimte voor een beter leven, dat is meer dan bouwen. Het is ons levenswerk.
Meer informatie

Veiligheidsregio Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân
Meer informatie

Verkley

Verkley levert ondergrondse infrastructuren voor gas, water, elektra, CAI (Centrale Antenne Inrichting), warmtenetten en telecom.
Meer informatie

VNO-NCW Noord

VNO-NCW Noord is de grootste ondernemersorganisatie in Noord-Nederland.
Meer informatie

Wetterskip Fryslân

We houden de voeten droog en onze dijken sterk
Meer informatie

Wind Groep

Wind Groep is uw veelzijdige partner in elk huisvestingsvraagstuk
Meer informatie

Wits Vastgoedonderhoud

Onderhoud van uw vastgoed is onze specialiteit
Meer informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland is een ambitieuze woningcorporatie met ca. 4000 woningen. Het zorgen voor voldoende goede, betaalbare en energiezuinige sociale huurwoningen heeft onze hoogste prioriteit. Daarom investeren wij in het verminderen van de energielasten voor onze huurders, door het isoleren van woningen, het aanbrengen van zonnepanelen en gasloze nieuwbouw.
Meer informatie

Ynova Innovation Company

Ynova inspireert en organiseert innovatienetwerken en begeleidt organisaties op hun weg naar duurzaam succes
Meer informatie

Zaanderwijk

Bouw, onderhoud, innovatie
Meer informatie

Kunnen wij je helpen?

Wil je fossielvrij ondernemen of heb je vragen?
Neem contact op met de Helpdesk Fossielvrij MKB
via 058 – 294 16 70 of stuur een mail naar info@freonen.nl

Nieuws