30% Meer publieke laadpunten in Friesland, maar druk neemt toe

Begin dit jaar waren er in Friesland 721 publieke laadpunten: zo’n 30% meer dan in 2021. Per gemeente zijn de verschillen echter groot. Zo was er in Súdwest-Fryslân zelfs een stijging van 227%. Toch wordt het steeds drukker bij de laadpaal, doordat het aantal elektrische auto’s nog altijd veel sneller stijgt dan het aantal publieke laadpunten. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van meest recente data van de RDW en de RVO.

In Friesland werden van januari 2021 tot januari 2022 – relatief gezien – de meeste nieuwe laadpunten geplaatst in Súdwest-Frylân. In deze gemeente nam het aantal openbare laadpunten toe van 22 naar 72. Ook in Heerenveen (+100%) en Tytsjerksteradiel (+59%) was een sterke toename te zien. 

Meeste openbare laadpunten op Terschelling

Momenteel is het voor inwoners van Terschelling waarschijnlijk het makkelijkst om een beschikbare en goed bereikbare laadpaal te vinden. Op Terschelling zijn namelijk de meeste publieke laadpunten per 1.000 huishoudens: 16,2 in totaal. Dit is veel meer dan het provinciale gemiddelde van 2,4 per 1.000 huishoudens. De top 5 gemeenten in Friesland met de hoogste laadpuntdichtheid is:

  1. Terschelling (16,2 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
  2. Ameland (5,1 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
  3. Heerenveen (4,7 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
  4. Vlieland (4,3 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)
  5. Leeuwarden (3,9 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens)

In Opsterland is juist de grootste inhaalslag te maken. Hier is minder dan 1 publiek laadpunt per 1.000 huishoudens. Kijk hier hoeveel publieke laadpunten er zijn in jouw gemeente: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/laadpunten-elektrische-auto-2022

Druk op publieke laadpunten neemt toe in Nederland

Tussen januari 2021 en januari 2022 is het aantal openbare laadpunten in Nederland toegenomen met bijna 30%. Ondanks deze sterke toename is de druk op laadpalen niet afgenomen. Het aantal elektrische auto’s op de weg is namelijk nóg harder gestegen. Zo was er begin 2022 gemiddeld één laadpunt per 4,7 elektrische auto’s, terwijl deze een jaar eerder nog gedeeld werd door 4,6 auto’s. In 2019 ging het nog om 2,2 elektrische auto’s per openbaar laadpunt. 

Bron: Independer Bron: Independer