ANBI

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân wordt gekenmerkt als ANBI-stichting. Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling is welke zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast hoeft een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Je bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift.

Algemeen nut beogende instelling

In verband met de ANBI-status publiceren we hierna enkele gegevens (lees hier meer informatie over de ANBI-status).

Standaardformulier ANBI publicatieplicht

Bekijk hier het ingevulde standaardformulier ANBI publicatieplicht met gegevens van de Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân:

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân betreft: het bevorderen van duurzaamheid in de Friese samenleving, met name voor wat betreft het zoveel mogelijk reduceren of doen reduceren van het gebruik van fossiele en energiebronnen.

Beleidsplan

Hier vind je meer informatie over onze uitgeoefende activiteiten en het beleidsplan van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Tienpuntenplan

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân hebben voor de komende jaren een geactualiseerde koers gepresenteerd. Deze is vertaald in een tienpuntenplan, waarin thema’s als elektrische deelauto’s, samenwerking met de jeugd en een nieuwe Elfwegentocht de boventoon voeren. Bekijk het gehele tienpuntenplan via onderstaande presentatie. Lees hier het tienpuntenplan.

Jaarverslaggeving

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2018.

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2019.

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2020.

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2021.

Bestuur

Hier vind je de samenstelling van het Freonen-bestuur.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 6 van de statuten geen beloning. Kosten worden aan de bestuurders vergoed op vertoon van bewijsstukken. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoordelijk zijn, passend bij onze status als algemeen nut beogende instelling.

Gegevens

Officiële naam: Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Publiek bekende naam: Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Postadres: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2, T.a.v. B. de Boer, afdeling GEV, 8911 DH Leeuwarden
KVK-nummer: 68333080
RSIN: 857397126
BTW-nummer: NL857397126B01
Doelstelling: Het bevorderen van duurzaamheid in de Friese samenleving, met name voor wat betreft het zoveel mogelijk reduceren of doen reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen en energiebronnen.
Contact: info@freonen.nl