ANBI

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân wordt gekenmerkt als ANBI-stichting. Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling is welke zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast hoeft een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Je bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift.

Algemeen nut beogende instelling

In verband met de ANBI-status publiceren we hierna enkele gegevens (lees hier meer informatie over de ANBI-status).

Standaardformulier ANBI publicatieplicht

Bekijk hier het ingevulde standaardformulier ANBI publicatieplicht met gegevens van de Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân:

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân betreft: het bevorderen van duurzaamheid in de Friese samenleving, met name voor wat betreft het zoveel mogelijk reduceren of doen reduceren van het gebruik van fossiele en energiebronnen.

Tienpuntenplan

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân zijn in 2023 gestart met het tienpuntenplan: een geactualiseerde bundeling van plannen en projecten. Bekijk het gehele tienpuntenplan via de link: lees hier het tienpuntenplan.

Oud beleidsplan

Hier vind je meer informatie over onze uitgeoefende activiteiten en het oude beleidsplan van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Jaarverslaggeving

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2018.

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2019.

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2020.

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2021.

Download hier de Freonen-jaarverslaggeving van het jaar 2022.

Maatschappelijke jaarverslagen

Bestuur

Hier vind je de samenstelling van het Freonen-bestuur.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 6 van de statuten geen beloning. Kosten worden aan de bestuurders vergoed op vertoon van bewijsstukken. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoordelijk zijn, passend bij onze status als algemeen nut beogende instelling.

Gegevens

Officiële naam: Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Publiek bekende naam: Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Postadres: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2, T.a.v. B. de Boer, afdeling GEV, 8911 DH Leeuwarden
KVK-nummer: 68333080
RSIN: 857397126
BTW-nummer: NL857397126B01
Doelstelling: Het bevorderen van duurzaamheid in de Friese samenleving, met name voor wat betreft het zoveel mogelijk reduceren of doen reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen en energiebronnen.
Contact: info@freonen.nl