ANBI

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân wordt gekenmerkt als ANBI-stichting. Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling is welke zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast hoeft een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Je bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift.

Algemeen nut beogende instelling

In verband met de ANBI-status publiceren we hierna enkele gegevens (lees hier meer informatie over de ANBI-status).

RSIN-nummer: 857397126
KVK-nummer: 68333080

Doelstelling van de stichting

De doelstelling van de Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân betreft: het bevorderen van duurzaamheid in de Friese samenleving, met name voor wat betreft het zoveel mogelijk reduceren of doen reduceren van het gebruik van fossiele en energiebronnen.

Beleidsplan

Hier vind je het beleidsplan van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Jaarrekeningen

Download hier de Freonen-jaarrekening van het jaar 2018.

Download hier de Freonen-jaarrekening van het jaar 2019.

Bestuur

Hier vind je de samenstelling van het Freonen-bestuur.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 6 van de statuten geen beloning. Kosten worden aan de bestuurders vergoed op vertoon van bewijsstukken. Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoordelijk zij, passend bij onze status als algemeen nut beogende instelling.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op via info@freonen.nl

Officiële naam:
Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Postadres: T.a.v. B. de Boer, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
Bezoekadres: James Wattstraat 4, 8912 AR, Leeuwarden