ANBI

Freonen fan Fossylfrij Fryslân is een stichting en wordt gekenmerkt als een ANBI-stichting.

Dit houdt in dat het een algemeen nut beogende instelling is welke zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast hoeft een ANBI geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Je bijdrage komt in aanmerking voor fiscale aftrek als gewone gift.