Privacy- en cookieverklaring

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân, gevestigd aan Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens

E-mailadres: info@freonen.nl
Postadres: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van deze website of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die je zelf verstrekt door invulling van een websiteformulier (bijvoorbeeld bij aanmelding van de nieuwsbrief of bij deelname aan een project):

 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch

Mensen die de nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, kunnen zich eenvoudig uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

SSL-certificaat

Deze website beschikt over een SSL-certificaat (SSL = Secure Socket Layer). Het gaat hierbij om een klein gegevensbestand waardoor de communicatie tussen de website en bezoekers in een versleutelde vorm wordt verstuurd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contact opnemen per mail of telefoon, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân analyseert jouw gedrag op de website om deze te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed kan functioneren. Wij plaatsen analytische cookies om te meten hoe vaak onze website – en de pagina’s daarop – worden bezocht. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browserinstellingen verwijderen.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacybevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’-opties van Google Analytics zijn uitgeschakeld.
 • De ‘Schakel gegevensverzameling voor advertentiefuncties in’-optie is uitgeschakeld.
 • De optie ‘User-ID’ is uitgeschakeld.
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Opt-out Google Analytics

Mensen die het script van Google Analytics graag blokkeren, kunnen een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden via de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Door het gebruik van de plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van websites die Google Analytics gebruiken.

Kijk voor meer informatie over Google Analytics-cookies op:
https://developers.google.com.

Bij de inrichting van WordPress hebben we de volgende privacybevorderende maatregelen genomen:

 • Wij voorkomen het opslaan van IP-adressen tijdens het indienen van formulieren.

Belco-chattool

Wij gebruiken de Belco-chattool, zodat bezoekers via onze website vragen kunnen stellen. Hiervoor worden cookies geplaatst. Wanneer de bezoeker dit wil, kan hij/zij een emailadres opgeven, voor verdere afhandeling van een vraag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@freonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@freonen.nl.