Organisatie

Het bestuur van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân bestaat uit de volgende personen (v.l.n.r.):

  • Ingrid van Huizen – kennismakelaar Bouw en Installatietechniek, Kennis- en Innovatiehuis Noordoost-Fryslân
  • Jetze Lont – algemeen directeur, Bouwbedrijf Lont
  • Soon Hee Santema – directeur R&D Zwaartepunten en Contractactiviteiten, NHL Stenden Hogeschool
  • Gerben Gerbrandy – burgemeester Achtkarspelen
  • Foppe de Haan – voormalig voetbalcoach en boegbeeld Foppe Foundation

Beleidsplan