Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over ons bestuur, het beleidsplan en de jaarrekening.

Bestuur Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Het bestuur bestaat uit de volgende personen (v.l.n.r.):

  • Ingrid van Huizen – programmamanager Circulaire Landbouw Noord-Nederland, Wageningen Universiteit
  • Jetze Lont – algemeen directeur, Bouwbedrijf Lont
  • Soon Hee Santema – directeur R&D Zwaartepunten en Contractactiviteiten, NHL Stenden Hogeschool
  • Gerben Gerbrandy – Eerste Kamerlid Onafhankelijke SentaatsFractie en voormalig burgemeester Achtkarspelen
  • Foppe de Haan – voormalig voetbalcoach en boegbeeld Foppe Foundation

Lees ons Beleidsplan
Lees onze Jaarrekening