Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over het bestuur, beleidsplan, de jaarverslaggeving, het tienpuntenplan, voorwaarden rondom het Freonen-schap en onze gegevens.

Scroll naar beneden voor alle details.

Bestuur Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Het bestuur van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân bestaat (op alfabetische volgorde) uit:

  • Klaas Abma (secretaris) – programmamanager bij Gemeente Súdwest-Fryslân
  • Foppe de Haan (algemeen bestuurslid) – Fries sporticoon
  • Jetze Lont (voorzitter) – algemeen directeur Lont
  • Mirjam Marinus (algemeen bestuurslid) – Manager Marketing, HR & DT-lid Friesland Lease
  • Carlotte Roncoli (algemeen bestuurslid) – studente bij NHL Stenden Hogeschool en trekker Green Office
  • Mathijs Rutten (penningmeester) – directeur Facility Management bij NHL Stenden Hogeschool
  • drs. Peter van de Weg (algemeen bestuurslid) – directeur-bestuurder Elkien

Wijzigingen per 2022

Per 2022 hebben er enkele wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Gerben Gerbrandy en Soon Hee Santema-Terwee hebben het bestuur verlaten. Mathijs Rutten (directeur Facility Management, NHL Stenden Hogeschool), Mirjam Marinus (Manager Marketing, HR & DT-lid, Friesland Lease), Carlotte Roncoli (studente NHL Stenden Hogeschool, aanjager Green Office) en drs. Peter van de Weg (directeur-bestuurder Elkien) hebben het bestuur versterkt. Eind 2022 heeft Rein Swart – toenmalig voorzitter van het bestuur – zijn taken neergelegd.

Wijzigingen per 2023

Jetze Lont (de voormalige penningmeester) heeft de voorzittershamer ter hand genomen, terwijl Mathijs Rutten de rol van penningmeester vervult.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 6 van de statuten geen beloning. Kosten worden aan de bestuurders vergoed op vertoon van bewijsstukken.

Het beloningsbeleid is er op gericht het personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoordelijk zijn, passend bij onze status als algemeen nut beogende instelling.

Lees meer over onze uitgeoefende activiteiten en het Beleidsplan
Lees onze Jaarverslaggeving

Tienpuntenplan

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân hebben voor de komende jaren een geactualiseerde koers gepresenteerd. Deze is vertaald in een tienpuntenplan, waarin thema’s als elektrische deelauto’s, samenwerking met de jeugd en het verduurzamen van medewerkers de boventoon voeren. Lees hier het tienpuntenplan.

Voorwaarden en informatie Freonen-schap

Lees hier voorwaarden en informatie rondom het Freonen-schap. Wil je Freon worden? Meld je hier aan.

Gegevens

Officiële naam: Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Publiek bekende naam: Freonen fan Fossylfrij Fryslân
Postadres: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
Bezoekadres: Oldehoofsterkerkhof 2, T.a.v. B. de Boer, afdeling GEV, 8911 DH Leeuwarden
KVK-nummer: 68333080
RSIN: 857397126
BTW-nummer: NL857397126B01
Doelstelling: Het bevorderen van duurzaamheid in de Friese samenleving, met name voor wat betreft het zoveel mogelijk reduceren of doen reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen en energiebronnen.
Contact: info@freonen.nl