Woningen

Comfortabel wonen zonder fossiele energie is zeer goed mogelijk. Volg het voorbeeld van andere Friezen en maak je woning energieneutraal.

Energieneutraal wonen
Bijna 15% van al het Nederlandse energiegebruik verbruiken we in woningen. Het energieneutraal maken van huizen heeft dan ook een grote invloed op het verduurzamen van de samenleving. Bij een energieneutrale woning wek je zelf de benodigde energie op.

Als je je huis energieneutraal maakt, ga je helemaal van het gas af en haal je thuis net zoveel zonne-energie van het eigen dak of perceel als nodig is. Je hebt dan geen energierekening meer. Hiermee ben je bovendien zelfvoorzienend en stoot de woning geen CO2 meer uit. Ook stijgt door energieneutrale maatregelen de waarde van de woning. Vind op deze pagina uit hoe je woning energieneutraal wordt en welke financiële hulpmiddelen hiervoor in aanmerking komen.

 

Kunnen wij je helpen?

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân helpen je graag!
Mail je vraag naar info@freonen.nl

Zij gingen je voor

Nieuws