32% meer publieke laadpunten in Fryslân dan jaar eerder

Begin 2021 waren er in Friesland 1,9 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens. Dit aantal is 32% hoger dan een jaar eerder, toen er 1,4 laadpunten waren per 1.000 Friese huishoudens. De grootste stijging vond plaats in Freonen-gemeente Waadhoeke. Hier waren begin 2021 zelfs 350% meer laadpunten dan een jaar eerder. Ondanks de flinke stijging neemt de druk op laadpalen toe doordat het aantal elektrische auto’s sneller groeit dan het aantal laadpunten. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van de RDW en het RVO.

Grootste groei in Freonen-gemeente Waadhoeke

In Friesland is het aantal openbare laadpunten per huishouden tussen januari 2020 tot januari 2021 het sterkst gestegen in de gemeente Waadhoeke. Het aantal nam hier toe van 0,2 naar 0,9 per 1.000 huishoudens (+350%). Ook in Freonen-gemeenten Heerenveen (+125%) en Smallingerland (+110%) was een sterke toename te zien. 

Meeste openbare laadpunten in Leeuwarden

In Freonen-gemeente Leeuwarden staan absoluut gezien de meeste laadpunten: begin 2021 zijn er 213 laadpunten in totaal. Maar als er gekeken wordt naar openbare laadpunten per 1.000 huishouden staat gemeente Terschelling bovenaan. Hier staan 19,6 publieke laadpunten per 1.000 huishoudens. De top 5 gemeenten in Friesland met de hoogste laadpuntdichtheid is:

  1. Terschelling (19,6 openbare laadpunten per 1.000 huishoudens)
  2. Schiermonnikoog (3,7 openbare laadpunten per 1.000 huishoudens)
  3. Ameland (3,5 openbare laadpunten per 1.000 huishoudens)
  4. Leeuwarden (3,4 openbare laadpunten per 1.000 huishoudens)
  5. Noardeast-Fryslân (2,4 openbare laadpunten per 1.000 huishoudens)

Druk op publieke laadpunten neemt toe

Ondanks de flinke stijging in het aantal publieke laadpunten, neemt de druk op laadpunten in Nederland toe. Het aantal elektrische auto’s op de weg stijgt namelijk veel sneller dan de hoeveelheid publieke laadpunten. Zo was er begin 2021 gemiddeld één laadpunt per 4,6 elektrische auto’s, terwijl deze twee jaar eerder nog gedeeld werd door 2,2 auto’s.

Door deze scheefgroei wordt het voor eigenaren steeds lastiger om goed bereikbare en beschikbare openbare laadpunten te vinden. Elektrische auto’s zijn dan ook flink in trek: begin 2019 reden er nog 44.984 van rond in Nederland, maar in twee jaar tijd is dit al uitgegroeid naar 182.481 elektrische auto’s.

Bron: Independer Bron: Independer Bron: Independer