45 procent van Nederland hield verwarming uit om energie te besparen

Nu het kwik weer regelmatig richting de 20 graden stijgt, hoeft in de meeste huizen de verwarming niet meer bij te springen. Voor bijna de helft van Nederland verandert er echter weinig. Liefst 45 procent van de huishoudens hield de voorbije maanden de verwarming namelijk al vaak uit om energie te besparen, ook op momenten dat het koud was. Dat blijkt uit een panelonderzoek van vergelijkingswebsite Slimster.nl, uitgevoerd door Panel Inzicht. Aan het onderzoek deden 2000 Nederlanders mee.

Op de stelling ‘Om energie te besparen zet ik de verwarming vaak niet aan, ook als het koud in huis is’ antwoordde 45,6 procent bevestigend. Nog eens een kwart vulde ‘neutraal’ in, wat wil zeggen dat een kleine 29 procent de verwarming ‘gewoon’ aan hield op koude dagen. Hoewel vrouwen veelal als de koukleumen worden gezien, is er tussen mannen en vrouwen slechts een miniem verschil. Wel valt op dat met name ondervraagden in de oudere leeftijdscategorieën het vaker oneens zijn met de stelling.

Groningers stoken het minst

Vooral in de provincie Groningen hield men sterk rekening met de gestegen energiekosten. Liefst 58 procent van de Groningse ondervraagden gaf aan de verwarming veelal uit te laten. Groningen is dan ook de provincie waar zogeheten energiearmoede het meest voorkomt. De verschillen tussen de overige provincies zijn relatief klein. Wel springt de positie van Drenthe in het oog. Ook hier zijn de huizen vaak relatief groot en oud, met een hoog energieverbruik tot gevolg. Desondanks lijkt comfort voor veel Drenten zwaarder te wegen dan het besparen van kosten, zeker vergeleken met hun noorderburen.

Eén op de zeven Nederlanders checkt energieverbruik

Des te opmerkelijker is het dat inwoners van Drenthe dan weer het vaakst aangeven regelmatig hun gas- en stroomverbruik te controleren. Ruim 77 procent van de ondervraagden uit Drenthe zegt dit minimaal één keer per maand te doen. Landelijk geldt dit voor 69 procent van de Nederlanders, zo blijkt uit het onderzoek van Slimster. Volgens Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, geeft het aan dat we inmiddels erg bezig zijn met ons energieverbruik. “Cijfers van voorgaande jaren zijn niet bekend, maar ik kan me niet voorstellen dat dit percentage vóór de energiecrisis zo hoog was.”

Ook het bijhouden van het energieverbruik leeft onder mannen iets meer dan onder vrouwen: 69 versus 66 procent geeft aan dit maandelijks te doen. Opvallender is in dit opzicht het verschil tussen de leeftijdscategorieën. Waar dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers gemiddeld allemaal rond de 70 procent scoren, zit de jongste groep (18 tot 30 jaar) daar met 57,5 procent ruim onder. “Op zichzelf wonende twintigers zetten dus bovengemiddeld vaak hun verwarming uit, maar kijken vervolgens veel minder dan andere Nederlanders wat hen dit scheelt”, concludeert Schuurman. “Dat zou kunnen duiden op gemakzucht: het uitzetten van de verwarming is een eenvoudige ingreep, maar deze groep wil verder niet te veel tijd besteden aan energiebesparing.”

Foto: Slimster