5 juli: Online informatiebijeenkomst over collectieve zonnedaken

In de noordelijke provincies – Groningen, Friesland, Overijssel en Drenthe – zijn veel grote daken van minimaal 500m2 die mogelijk een zonnedak kunnen worden. Door zonnepanelen op een dak te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. De dakeigenaar draagt zo aanzienlijk bij aan de energietransitie en door het dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt de eigenaar een huurvergoeding. Daarnaast genieten ook omwonenden van de groene energieopbrengst. Speciaal voor dakeigenaren organiseert Stichting Buurkracht op dinsdag 5 juli om 20.00 uur hierover het online webinar Een collectief zonnedak, iets voor u?

Op het programma van het webinar Een collectief zonnedak, iets voor u? 

Tijdens het webinar wordt er ingegaan op vragen als: Wat is een zonnedak? Wat levert een zonnedak mij en mijn omgeving op? Hoe ziet een zonnedaktraject eruit? Is mijn dak geschikt? Zijn er extra mogelijkheden voor daken met asbest? Ook is er een dakeigenaar uit Winsum aanwezig. Hij vertelt tijdens de informatieavond over zijn ervaringen en het traject dat hij heeft doorlopen. 

Voor wie? 

Het webinar is speciaal bedoeld voor mensen uit de provincies Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe met een dak van minimaal 500 m2. Ook eigenaren van asbesthoudende daken worden aangemoedigd het webinar bij te wonen. Met de vergoeding die dakeigenaren ontvangen van coöperaties kunnen doorgaans de kosten voor het saneren en renoveren van het asbest dak grotendeels worden terugverdiend.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich via buurkracht.nl/zonnedak aanmelden voor het webinar.  

Foto: Stichting Buurkracht/ECoop