Aantal energiecoaches neemt toe in Freonen-gemeente Smallingerland

Het aantal vrijwillige energiecoaches in Freonen-gemeente Smallingerland is flink toegenomen van 6 naar 11, zo meldt de gemeentelijke organisatie via de eigen kanalen. Volgens de gemeente ligt de oorzaak onder meer in de hogere energieprijzen, waardoor mensen mensen behoefte hebben aan hulp op energiegebied.

Warmtebeeldcamera

Energiecoaches ondersteunen mensen bij het verkrijgen van meer grip op hun energieverbruik. Ook geven ze tips om energie te besparen. en om de eerste stappen te zetten om energie te besparen op gas, elektriciteit en water. Met hulpmiddelen als een warmtebeeldcamera maakt de energiecoach ook energieverbruik visueel inzichtelijk. Zo zien mensen hoe ze door middel van isolatie geld kunnen besparen binnen hun huis.

Energiearmoede

Volgens gemeente Smallingerland spelen energiecoaches een belangrijke rol in de aanpak van energiearmoede binnen de gemeente. Daarom zullen ze in de komende periode de wijken in gaan om hun activiteiten voor het voetlicht te brengen. Ze werken hierin samen met de gemeente en woningcorporaties Accolade – een Freon fan Fossylfrij Fryslân – en WoonFriesland.