Accolade op zoek naar Directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering

Freon Accolade zoekt een directeur-bestuurder Financiën & Bedrijfsvoering. Het gaat om een functie met een benoemingsperiode van vier jaar. De woningcorporatie, met ruim 16.000 Friese woningen in haar bezit, is naar eigen zeggen op zoek naar een ‘bestuurder met een sociaal hart en veranderkracht.’ Ook dient de nieuwe werknemer een ‘gedreven verbinder’ te zijn.

Functieprofiel
Onze Freon somt in het functieprofiel enkele belangrijke opgaven op, die de komende jaren op het bureau van de directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering zullen belanden. Het gaat dan onder meer om:

 • Waarborgen van de (korte en lange termijn) financiële continuïteit en solvabiliteit in relatie tot voornoemde investeringsopgave
 • Het aansturen, begeleiden en borgen van het jaarlijkse proces van begrotingen, verantwoording (jaarrekening), treasury beleid en fiscaliteiten
 • Het verder uitwerken en implementeren van het risicomanagementsysteem
 • Het toekomstbestendig maken en houden van de huidige ICT-omgeving
 •  

  Over Accolade
  Accolade verhuurt, bouwt en onderhoudt woningen zodat mensen met een bescheiden portemonnee betaalbaar en energiezuinig kunnen wonen. Met ruim 16.000 woningen in Franeker, Sneek, Joure, Heerenveen en Drachten beschikt men over een breed aanbod. De woningcorporatie gaat voor prettige en veilige buurten en investeert in leefbaarheid. Momenteel werken er circa 170 medewerkers bij de organisatie.

  Kijk hier voor meer informatie over de vacture:

  Accolade en Vanderkruijs, partners in executive search

  Het doel van Accolade is om inwoners van de genoemde plaatsen een passende woonplek te bieden in een aangename buurt. De dienstverlening van Accolade is erop gericht dat mensen zich thuis voelen in de eigen woning en de woonomgeving. Accolade werkt voor een brede doelgroep en neemt medeverantwoordelijkheid voor de vitaliteit en leefbaarheid.