Adviesbureau Goudappel Coffeng biedt mobiliteitsoplossingen voor iedere situatie

Freon Goudappel Coffeng is een bekende naam in de mobiliteitswereld. Met regiokantoren in Leeuwarden, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven voorziet men klanten in heel Nederland van mobiliteitsadvies, -diensten en IT-producten. Daarbij draagt het bureau duurzame mobiliteit hoog in het vaandel. ‘Wij stimuleren onze adviseurs zo veel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer’, vertelt Johan V. Munsterman, adviseur Verkeersmanagement. ‘Iedere adviseur beschikt daarvoor over een NS-Business kaart. Bij al onze mobiliteitsplannen proberen wij bovendien zo weinig mogelijk autoverkeer te genereren.’

Nanohubs
‘Verkeer en vervoer zijn de kernbegrippen binnen onze werkzaamheden. Overal adviseren wij gemeenten hoe daar goed mee om te gaan. Onze adviezen zijn heel divers, variërend van beleidsplannen voor elektrische mobiliteit tot verwezenlijking van slimme pakketkluizen.’ Voor deze zogenoemde ‘nanohubs’ ondertekende Goudappel Coffeng onlangs een samenwerkingsverband met EVAnet, een Zuid-Hollandse startup. Samen willen de partijen een netwerk van pakketkluizen op OV-locaties realiseren. Hiermee beperken zij CO2- en fijnstofuitstoot door pakketvervoer in woonwijken en stadscentra te verminderen. Ook door verkeersregelinstallaties te optimaliseren werkt het adviesbureau mee aan milieuverbetering, zo vertelt Munsterman. ‘Wij beperken verliestijden bij verkeerslichten, met als gevolg: een kortere wachttijd, een betere doorstroming en minder uitstoot.’ Dit is slechts een greep uit de mobiliteitsdiensten die het adviesbureau levert. ‘Afhankelijk van de situatie kijken wij naar de beste optie. Bij al onze mobiliteitsplannen proberen wij zo weinig mogelijk autoverkeer te genereren.’

Schone brandstoffen
Elektrisch vervoer, blauwe diesel, groengas en waterstof. Termen waar ook de adviseur Verkeersmanagement mee in aanraking komt tijdens zijn werkzaamheden. ‘Het tijdperk van de verbrandingsmotor loopt op een gegeven moment ten einde. De ontwikkelingen verlopen snel, zoals qua zelfrijdend vervoer en elektrische mobiliteit. Wat we tegelijkertijd zien, is een behoorlijke toename van autoverkeer. Mobiliteitstoename verloopt namelijk hand in hand met economische groei. Goudappel Coffeng gaat realistisch om met dit gegeven. Elektrisch vervoer is weliswaar een mooie ontwikkeling, maar je moet reëel zijn tijdens de implementatie. Zo kent Amsterdam de uitdaging om in 2030 enkel elektrische voertuigen in de stad te hebben. In de praktijk is het maar de vraag of het elektriciteitsnet de benodigde 40.000 laadpalen aan kan.’

Blauwe diesel
Zelf gebruikt Munsterman de duurzame brandstof blauwe diesel in zijn boot. Naar tevredenheid, hoewel de prijs hoger is dan van reguliere diesel. ‘Hier is een rol weggelegd voor de Nederlandse overheid’, vindt hij. ‘Meer dan de helft van de dieselprijs bestaat uit belastingen. De regering kan deze naar beneden brengen om het gebruik van fossielvrije brandstoffen zoals blauwe diesel aantrekkelijker te maken. Zo stimuleer je het gebruik van duurzame brandstoffen.’

Een thema dat Goudappel Coffeng mede naar de Freonen fan Fossylfrij Fryslan leidde. ‘Wij ondersteunen het Freonen-verhaal over duurzame mobiliteit en vinden dat we daaraan een bijdrage kunnen leveren. Ons bureau zorgt voor doorontwikkeling van het vakgebied mobiliteit, verstrekt deskundig advies en levert praktisch uitvoerbare oplossingen. Hierbij kijken we op een positieve manier naar de toekomst, een insteek die wij met de Freonen delen. Ons lidmaatschap is daar een logisch gevolg van.’

(Foto’s: Goudappel Coffeng / tekst: Richard Tjalsma)

Ook als Freon in de spotlight? Stuur een mail naar info@freonen.nl

Goudappel Coffeng Crystalic Leeuwarden

Goudappel Coffeng beschikt onder meer over een regiokantoor in Crystalic Business Park, Leeuwarden.