18 jan - 16:00

Circulair Café

Je bent van harte uitgenodigd voor het Circulair Café, met aansluitend de Winterborrel, op 18 januari 2023. De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Vereniging Circulair Friesland organiseren samen dit Circulair Café waar Duurzame Mobiliteit centraal staat. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Circulair Café

Mobiliteit zorgt in veel gevallen nog steeds voor een groot deel van de CO2-footprint van bedrijven. In Fryslân hebben we de ambitie om 55% CO2-emissie te hebben bespaard in 2030. Daarvoor is actie nodig! De deelnemers aan de Ambitietafel Duurzame Mobiliteit werken gezamenlijk aan duurzame en circulaire mobiliteit in Fryslân in de vorm van zes projecten waaronder deelvervoer, duurzame brandstoffen, mobiliteitshubs en opdrachtgevers die de lat hoog durven te leggen in aanbestedingen.

Het Circulair Café kent een krachtig en inspirerend programma met een keynote speaker die het Friese speelveld schetst van duurzame mobiliteit. Ook zoomen we in op zes projecten die aansluiten op de gezamenlijke ambitie in 2030, met onder andere de thema’s waterstoftankstations en deelauto’s. Deelnemers aan het Circulair Café worden van harte uitgenodigd om aan te haken op deze projecten!

Foto: IMAZZO

Praktische informatie

Datum: woensdag 18 januari 2023
Locatie: NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Rengerslaan 8, voormalige Stenden-gebouw
Start programma: 16:00 uur
Einde van het programma en start borrel: 17:20 uur

Programma

15:45 uur: Inloop
16:00 uur: Introductie en welkom door Bouwe de Boer en Evert Jan van Nijen
16:10 uur: Keynote Speaker: het Friese speelveld van duurzame mobiliteit 
16:30 uur: Pitches van zes projecten
17:05 uur: Reflectie door gedeputeerde Avine Fokkens en wethouder Evert Stellingwerf
17:15 uur: Afsluiting 
17:20 uur: Start borrel

De aanmelding is inmiddels gesloten.