26 mei - 09:00

Dag 1 - Karavaan nei de Takomst - Leeuwarden - Grou

Thema: Toekomstvisie van Grou / Meer groen in je dorp/wijk

De Karavaan nei de Takomst, een fossielvrije tocht door Fryslân, doet op donderdag 26 mei Leeuwarden en Grou aan. Deelnemers gaan lopend, fietsend, varend of rijdend op een duurzame inspiratietocht. Voormalig politicus Jan Terlouw geeft afsluitend een lezing in de Sint Piterkerk in Grou. Aanmelden kan nu via www.karavaan.frl.

We starten rond 9 uur bij BOSK op de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. We verplaatsen enkele bomen bij het wandelende BOSK en lopen daarna via Goutum en Wirdum naar Reduzum. We zien onderweg interessante gebouwen die creatief een tweede leven gekregen hebben.

“We maken onder andere kennis met mensen die door intrinsieke motivatie en heel veel doorzettingsvermogen eindelijk hun nieuwe dorpsmolen mogen plaatsen. Van Reduzum naar Grou gaan we al elektrisch varend via het Swin. En horen we tegelijkertijd waar een breed gedragen dorpsvisie toe kan leiden. In Grou voegen we de daad bij het woord en maken we het dorp alwéér een stukje groener. Als slotstuk bezoeken we de Sint Piterkerk waar Jan Terlouw een lezing houdt.”

Spreker: Jan Terlouw in de Sint-Piterkerk

De Karavaan nei de Takomst is een initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, SDG Netwurk Fryslân, de Friese Milieu Federatie en Doarpswurk.