28 mei - 09:00

Dag 2 - Karavaan nei de Takomst - Grou - Akkrum

Thema: zonne-energie (Akkrumer Goedland) / Wandelen naar de 10e Reuzedei (Frieslands grootste duurzaamheidsdag) 

Een wandelroute van Grou langs Goattum en Birstum naar Akkrum. (Zonne)-energie, deelauto’s en lokaal eten. Hoe gaat Akkrum naar de toekomst, welke gewaagde punt op de horizon zetten de bewoners hier? Aanmelden kan nu via www.karavaan.frl.

Spreker: Andre Kuipers

De Karavaan nei de Takomst is een initiatief van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, SDG Netwurk Fryslân, de Friese Milieu Federatie en Doarpswurk.