06 dec - 14:00

Freonen-bijeenkomst - met rondleiding in nieuwe Cambuur-stadion

(UPDATE – Inmiddels zijn alle 60 plekken vergeven). Op woensdagmiddag 6 december vindt in de Elfstedenhal een grote Freonen-bijeenkomst plaats. Gedurende het programma krijgen we van Freon Van Wijnen een rondleiding door het in aanbouw zijnde nieuwe Cambuur-stadion! Jaap van Bruggen (manager facilitair bij Freon Firda) en Sicco de Vries (directievoorzitter Freon Alfa Accountants) inspireren als sprekers de aanwezigen. We sluiten de middag af met een gezellige borrel.

Hoofdpunten programma

  • Gedurende het inhoudelijke programma verzorgt Freon Van Wijnen rondleidingen door het in aanbouw zijnde Cambuur-stadion. Hiervoor worden de aanwezigen in twee groepen (van 30 personen) verdeeld.
  • Jaap van Bruggen vertelt het verhaal van Freon Firda en het nieuwe Cambuurstadion, het duurzaamste voetbalstadion van Nederland. Jaap gaat in op het belang van educatie en bewustwording over duurzaamheid – zowel onder fans als in de bredere gemeenschap – om positieve veranderingen teweeg te brengen.
  • Sicco de Vries gaat in op duurzaamheidsverslaggeving. Organisaties kunnen duurzaamheidsverslaggeving gebruiken om verantwoording af te leggen over de duurzaamheidsprestaties die de organisatie in het verslagjaar heeft behaald. Het is een thema dat de komende jaren op – met name – grote bedrijven afkomt. Indirect heeft dit ook veel invloed op het mkb.

Foto concept nieuwe Cambuur-stadion: Van Wijnen