25 jun - 10:00

Freonen-webinar over aquathermie

De potentie van aquathermie als energiebron is groot in een relatief dunbevolkte, maar waterrijke provincie zoals Fryslân. De provincie Fryslân nodigt je, mede namens Freon Wetterskip Fryslân, daarom graag uit voor een webinar over aquathermie in Fryslân. Samen met jou willen we verkennen op welke manier de ambitie van aquathermie lokaal kan worden gerealiseerd. In dit webinar worden uitkomsten van interviews met gemeenten, lokale initiatieven, kennispartijen en onderwijsinstellingen aan je voorgelegd. Freon Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort is een van deze partijen en zal deelnemen aan de paneldiscussie.

Aquathermie

Vertegenwoordigers van deze partijen gaan in het webinar met elkaar in gesprek over het opzetten van een kennisnetwerk rondom aquathermie. Hoe pakken we dit gezamenlijk op? Hoe kan de beschikbare kennis optimaal ingezet worden voor lokale initiatieven? Op welke manier maken we optimaal gebruik van landelijke en regionale voorbeelden en netwerken? Kortom, hoe kunnen we de vorming van een kennisnetwerk op gang brengen waarmee lokale initiatieven snel van elkaar leren?

Validatie onderzoek

Freon Royal HaskoningDHV heeft in het kader van de regionale ambitie ten aanzien van aquathermie onderzocht of betrokken partijen een regionaal expertisecentrum aquathermie wenselijk achten en hoe zijn daar dan aan willen bijdragen. De uitkomsten van dit onderzoek willen we graag valideren tijdens het webinar.

Inloggen

Stuur deze uitnodiging gerust door naar geïnteresseerde personen in je netwerk. Op de dag van het webinar kunnen zij gewoon op de link klikken en zich aanmelden. Je kunt op 25 juni vanaf 9.45 uur inloggen op het webinar via deze link: www.streamxpert.nl/aquathermie. Het webinar start om 10.00 uur en duurt tot 11.00 uur.

Foto: Provincie Fryslân