19 mei - 15:00

Moonshot Circular Delta - SDG 9

Freon Ynova Innovation Company organiseert woensdag 19 mei een online webinar over SDG 9 en de ‘Circular Delta’. Hieronder vind je meer inhoudelijke informatie, afkomstig van onze Freon.

De Europese en Nederlandse overheid heeft als doel in 2050 volledig circulair te zijn. In een circulaire economie staat het efficiënter benutten en het daardoor verminderen van het gebruik van grondstoffen centraal. Daarvoor is meer nodig dan alleen recycling van grondstoffen; producten moeten bijvoorbeeld zo worden ontworpen dat ze langer mee gaan.

Klimaatverandering

Naast het volledig circulair zijn in 2050 zijn het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit de andere twee grote uitdagingen in het vinden van een betere balans tussen mens en natuur. Deze drie uitdagingen hangen nauw met elkaar samen – net als de oplossingsrichtingen. Hoe minder nieuwe grondstoffen er nodig zijn, hoe minder de natuur, het klimaat en het milieu worden belast. De circulaire economie kan daarnaast bijdragen aan het verminderen van de leveringsrisico’s van steeds moeilijker te verkrijgen en duurder wordende grondstoffen. Ook biedt ze kansen voor Nederlandse bedrijven; zo zijn er concurrentievoordelen te behalen door grondstoffen in de productieketen aanzienlijk efficiënter in te zetten en milieusparend te produceren.

Het concept ‘Circular Delta’ is ontstaan tijdens een online hackathon in mei 2020 in Noord Nederland, waarin 200 mensen samen een visie hebben ontwikkeld voor (Noord)-Nederland in 2030. Zie ook www.bluedelta.world

SDG 9

Vanuit SDG 9 is een visie ontwikkeld voor de transitie naar circulaire bedrijventerreinen en communities van de toekomst. In onze verbeelding is er in de toekomst op bedrijventerreinen ruimte voor wonen, werken, leren, zorgen en vrije tijd, alles in balans met het landschap en de natuur. In woonwijken is er ook ruimte voor werk aan huis en in zogenaamde maak-/werkplaatsen. Deze visie sluit ook aan bij de visie van de rijksbouwmeester m.b.t. mogelijke locaties voor woningbouw.

Uitgangspunten

Uitgangspunten bij dit concept zijn:

 • We sluiten aan bij de Circulaire Economie, Brede Welvaart en de 17 SDGs
 • Volledig duurzame energievoorziening
 • Schaalbaar en overal ter wereld toepasbaar
 • Modulair op te bouwen, af te breken, te verplaatsen en mogelijk ook drijvend
 • Toekomstbestendig met gebruik van nieuwe technologie (Industrie 4.0)
 • Gezonde circulaire businessmodellen
 • Ontwikkeling in een Quadruple Helix Innovatie Ecosysteem: Ondernemers, Omgeving (Burgers), Onderwijs en Onderzoek (nieuwe omgevingswet)
 • Het is geïnspireerd op ecosystemen in de natuur
 • Vanaf het begin zoeken we samenwerking in binnen- en buitenland.

Wij gaan graag met jullie in gesprek over de doorontwikkeling van het concept binnen een nieuw te vormen consortium. Hiermee willen wij een ‘Moonshot Circular Delta’ creëren. Bekijk meer informatie over een ‘Moonshot’ via de link naar het Versnellingshuis Circulaire Economie.

Programma

15:00 Welkom door Jacqueline Hofstede, Consortium ‘Moonshot Circular Delta’ en kennismakingsronde

15:15 SDG’s en SDG 9 Alliantie in Nederland door Sebastiaan de Ronde Bresser (Coördinator SDG 9 Alliantie)

15:30 Circular Delta – Transitie naar duurzame en circulaire bedrijventerreinen (Alje Kuiper)

15:45 Co-creatie ‘Moonshot” aan de hand van voorbereide formats op basis van de presentaties denken we samen na over de vraagstukken betreffende de ‘Transitie naar Circulaire Bedrijventerreinen & Communities’:

 • Digitalisering – Industrie 4.0. (Lean, Smart Technologies, Platforms)
 • Energietransitie (Zon, Wind, Waterstof)
 • Circulaire Economie (grondstoffen), Water en Sanitatie
 • Ontwikkelingen m.b.t. (nieuwe) generaties medewerkers

Hoe kunnen we deze uitdagingen samen aan gaan? Hoe kunnen we hier gezamenlijk programma’s voor ontwikkelen? Hoe kunnen we studenten hierbij betrekken in Living Labs?

16:45 Afrondende dialoog en afspraken voor het vervolg

17:00 Einde