21 feb - 13:30

Takomst!

SDG Netwurk Fryslân en Fair Fryslân nodigen belangstellenden uit voor een inspirerende middag – onder de naam Takomst! – in aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart 2023. Het evenement vindt plaats in De Kanselarij in Leeuwarden. De Freonen fan Fossylfrij Fryslân verzorgen drie pitches. Bouwe de Boer neemt twee pitches over het nieuwe tienpuntenplan van de Freonen en Jou It Troch voor zijn rekening. Sicco Beerda vertelt over het Friese deelautoproject.

Waarom deze middag?

Al jaren blinkt Fryslân uit met de vele initiatieven van onderop zoals FairFryslân, energiecoöperaties en de vele SDG-initiatieven, verbonden door het SDG Netwurk Fryslân.

Fryslân is SDG- én Fairtrade-provincie. “Dit willen we versterken door politici te stimuleren de SDGs en Fairtrade op te nemen in het nieuwe bestuursakkoord. En om samen met de burgers en de lokale ondernemers de krachten te bundelen voor een goede toekomst”, vertellen de organisatoren.

Wat gaan we doen?

  • Introductie van SDG Netwurk Fryslân en FairFryslân en waar we op dit moment staan met de SDGs en Fairtrade: korte pitches van burgerinitiatieven.
  • Nieuwe ruimte voor coöperatief samenwerken aan Brede Welvaart in Fryslân.
  • Dialoog met politici, burgers, lokale ondernemers en initiatiefnemers in de aanloop naar de verkiezingen.

Aanmelden

Alvast aanmelden of specifieke vragen? Dat kan via info@sdgnetwurk.frl of via deze pagina.