16 sep - 09:00

Verkenningsworkshop innovatieproeftuin Noorderhoek (Sneek)

In Sneek staat een mooi circulair systeem. Een systeem om grondstoffen en energie uit afvalwater te halen. Waterschoon Sneek in de woonwijk Noorderhoek is een belangrijk project in de ontwikkeling naar een circulaire waterketen in Nederland. Waterschoon levert inzichten voor de energietransitie en biedt oplossingen voor het toekomstig afvalwaterbeheer. De lange looptijd maakt het uniek.

Vanuit de mogelijkheden die de woonwijk Noorderhoek biedt en de aanwezige innovatieve infrastructuur start een verkenning voor de volgende fase; een innovatieproeftuin! U bent uitgenodigd om suggesties, ambities en plannen in te brengen. In een aantal stappen gaan we die verzamelen, bespreken en samenbrengen tot een plan. Uw inbreng is welkom, doet u mee?

Uitnodiging 16 september | verkenningsworkshop innovatieproeftuin Noorderhoek

We nodigen u van harte uit deel te nemen aan de eerste sessie op 16 september 2021 in Sneek. Daarin laten we de installatie zien, vertellen we over de resultaten tot nu toe, brengen we dromen, ambities en mensen bij elkaar om te kijken welke concepten en projecten kansrijk lijken.

Aanmelden

Graag ontvangen we van alle geïnteresseerden vooraf een reactie door dit formulier in te vullen. Dat is direct ook de manier om u aan te melden. Welke mogelijkheid ziet u voor de innovatieproeftuin Noorderhoek? Uw inbreng gebruiken we ter voorbereiding van de eerste workshop. Inhoudelijke vragen of inbreng kan via Sybren Gerbens: sgerbens@wetterskipfryslan.nl.

Programma 16 september

Locatie: Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8A, 8602 TM Sneek

09:00 Ontvangt voorprogramma: facultatieve excursie huidig systeem (aanmelding via formulier)
09:45 Ontvangst alle gasten bij Schuttersheuvel (Sneek)
10:00 Welkom en start workshop
10:10 Waterschoon | presentatie project en resultaten tot nu toe
10:40 Ideeën en ambities aanwezigen
11:00 Ontwikkelen en delen toekomstbeelden
12:00 Verkennen kansrijke thema’s
12:50 Afronding workshop (incl lunch)
13:00 Einde workshop

Aanleiding

Het innovatieproject Waterschoon is in 2008 gestart waarbij de partners (Wetterskip Fryslân, Woningcorporatie Elkien, Gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslan, Desah en STOWA) afspraken samen te werken tot 2023. In het project www.waterschoon.nl is veel geïnvesteerd, gebouwd, geëxperimenteerd, gemeten en geleerd. Het is tijd om vooruit te kijken. Welke technieken kunnen duurzaam toegepast blijven? Welke moeten worden vervangen of gestopt? Het is ook een moment om keuzes te maken over ambities en plannen voor de toekomst in de wijk Noorderhoek.

Samenbrengen

Er ligt een mooie kans voort te bouwen in de wijk op basis van de infrastructuur die er ligt. Inzichten op de circulaire economie en technologische ontwikkelingen maken dat we in 2021 met een andere bril naar de opgaven kijken. Welke innovaties kunnen verder testen, uitwerken en implementeren in Noorderhoek? En wat kan beter worden aangepast of gestopt? We nodigen u uit voor een verkenning die we eind 2021 willen afronden met een gezamenlijk innovatief plan. Wat er in dat plan komt staat nog open, het kan ook iets heel anders worden dan het oorspronkelijke project.

Proces

In een aantal stappen willen we tot een nieuw plan komen. We starten met deze uitnodiging en de uitvraag voor ideeën, die brengen we samen in een workshop (16 september). In een 2de workshop op 26 oktober werken we verder aan kansrijke concepten. Die brengen we in november samen in een plan. Tussentijds is er ruimte voor gesprek en verkenning.

Suggesties en achtergrond

Er is een brede waaier aan mogelijkheden om in Noorderhoek op te innoveren. Noorderhoek heeft, met een lokale afvalwaterzuivering al goede ingrediënten om maximaal kringlopen te sluiten en het fossiele energie gebruik tot een minimum te beperken. Er is ervaring met het bewustzijn, eigenaarschap en gebruik van de innovatieve waterkringloop. Kan de wijk Noorderhoek in Sneek dé duurzame wijk van de toekomst en een iconisch voorbeeld van circulariteit worden? Of dat gaat lukken hangt af van de mensen en organisaties die daar de schouders onder willen zetten. Onderwerpen die onder andere verkend kunnen worden zijn: duurzame energie systemen, de waterkringloop, het bevorderen van natuur en biodiversiteit, grondstoffen terugwinning, een proeftuin voor watertechnologie en natuurlijk de ‘mienskip’, menselijk handelen en vitaliteit.

Contact

Wetterskip Fryslân, Woningcorporatie Elkien, Gemeente Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslan, Desah en STOWA staan klaar voor vragen en verbinding. Dit zijn de organisaties die vanaf het eerste uur betrokken zijn. Naast dat we zelf actief op zoek gaan komen we graag in contact met geïnteresseerden mensen, partijen en netwerken voor een mogelijk vervolg. De coalitiebouwer namens de partijen is Sybren Gerbens. U kunt hem bereiken voor vragen of, nog beter, uw inzet.

Heeft u interesse om mee te denken en mogelijk later ook mee te doen? Wij horen het graag.

Deze informatie is ingezonden door de organisatoren van Innovatieproeftuin Waterschoon Sneek.