19 jun - 09:00

Wergea Bloeit: jou it troch! - dag 1

In de week van 19 tot 25 juni 2023 is Wergea het epicentrum van Friese verduurzaming, Met veel verschillende activiteiten door en voor het dorp zal Wergea aan de slag met thema’s als cultuur, gezondheid, hergebruik en klimaatdoelstellingen. Freonen fan Fossylfrij Fryslan faciliteren met Arcadia en in samenwerking met Welcome to The Village deze themaweek. 

In de komende weken maken we met het dorp een inventarisatie van initiatieven. Wil je meedoen? Heb je een mooi idee? We horen het graag! Stuur ons een bericht via wergeabloeit@freonen.nl, dan komen we zo snel mogelijk bij je terug.

In de loop van mei maken we meer bekend over het programma. Zet Wergea Bloeit vast in je agenda!