Ambitieuze startnotitie duurzaamheid van Freon gemeente Achtkarspelen

Freon gemeente Achtkarspelen wil haar inwoners betrekken bij de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid. Dit blijkt uit een startnotitie Duurzaamheid, die afgelopen donderdag in de raad werd besproken. Medium De Feanster deed verslag van deze bijeenkomst. 

Energietransitie
Wethouder Margreet Jonker wil dat haar organisatie op wijk- en straatniveau met de inwoners gaat praten. De startnotitie duurzaamheidsbeleid geldt hierbij als handvat. In het document staan meerdere duurzaamheidsthema’s vermeld, zoals energieopwekking, water, duurzame mobiliteit, het voorkomen van verstening, verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en biodiversiteit.

Tijdens de raadsvergadering gaven meerdere partijen hun visie op de startnotitie Duurzaamheid.

Lees het artikel op de site van De Feanster:

Achtkarspelen wil inwoners bij duurzaamheid betrekken

Volgens mevrouw Jonker wachten gemeenten ‘majeure opdrachten’ als het gaat om energietransitie. Als voorbeeld noemt ze de taakstelling om in 2030 bij de woningvoorraad 25 procent van de huizen van het gas af te krijgen. Het energieakkoord zoals dat door het Rijk is gesloten, hebben we als lokale overheid te volgen, weet de wethouder.