Anjum krijgt 4,4 miljoen euro voor de proeftuin Aardgasvrije Wijk

Het plan van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt dat Freonen-gemeente Noardeast-Fryslân indiende voor een rijksbijdrage om Anjum aardgasvrij te maken, is geselecteerd als Proeftuin Aardgasvrije wijk. De gemeente ontvangt 4,4 miljoen euro om Anjum aardgasvrij te maken. Hiermee kan het plan dat De Anjumer Eendragt samen met de gemeente opstelde, worden opgestart.

De Anjumer Eendragt

Emile Hendriks van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt: “Wij zijn zeer blij met deze toekenning die mede tot stand kwam door de goede samenwerking met de gemeente. Met de bijdrage kunnen Anjumers hulp krijgen bij het isoleren van hun woning en wordt ingezet op het bestrijden van energiearmoede. Dat is een goede eerste start. We zijn blij dat het is gelukt en gaan graag met elkaar aan de slag in Anjum”. 

Wethouder Rebecca Slijver is verheugd over deze bijdrage. “Wij zijn trots op deze toewijzing. Dit is een mooie waardering voor de inzet en samenwerking van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt en de gemeente. Anjum kan een voorbeeld worden voor andere dorpen in onze gemeente én de energietransitie heeft een proeftuin in het landelijk gebied. Als gemeente is het bijzonder en leerzaam om een proeftuin te hebben.”

Initiatief van het dorp

De aanvraag is een initiatief van energiecoöperatie De Anjumer Eendragt waar zestig huishoudens uit Anjum lid van zijn. De energie-coöperatie organiseerde een informatieavond en ging in gesprek met dorpsbelang en de gemeente. Hiermee bracht de coöperatie de visie om Anjum aardgasvrij te maken voor 2030 onder de aandacht. De energiecoöperatie stelde al eerder met dorpsbewoners het Mienskipsenergieplan op als startpunt om Anjum energieneutraal te maken. Het aardgasvrij maken van Anjum wordt dan ook samen en in dialoog met de dorpsbewoners gedaan.

Om te beginnen wordt gestart met het bieden van hulp bij het isoleren van de woningen en daarmee met het besparen van energie. Op vrijdagavond 30 september zal in MFA De Dobbe in Anjum een Energieloket worden geopend en wordt deze toekenning feestelijk gevierd met de inwoners van Anjum.

Proeftuin Aardgasvrij Wijken

Eind 2021 werd de aanvraag door de gemeente gedaan. Bij de selectieronde in maart kreeg het initiatief positieve waardering, dat was niet voldoende om bij de 14 geselecteerde proeftuinen te zitten, waarvoor het Rijk geld beschikbaar stelt. Het Rijk heeft echter gemeend aanvullende middelen vrij te maken, want ze waren overtuigd van de kwaliteit van het plan van Anjum. Hierdoor kan energiecoöperatie De Anjumer Eendragt samen met het dorp verder aan de slag met het plan om Anjum voor 2030 aardgasvrij te maken.