Arriva plant 1800 bomen en struiken met Trees for All in Eastrum

Arriva Nederland zet in op duurzaamheid. In 2025 willen het bedrijf CO2-neutraal werken. Dat doen zij voor een groot deel door reductie maar zij zetten ook in op compensatie. Daarbij passend is het programma Samen voor Groen. Zo spaart Arriva samen met reizigers voor bomen. Onlangs plantte Arriva 1800 van deze bomen en struiken met Trees for All in Eastrum binnen Freonen-gemeente Noardeast-Fryslân.

Vanwege Boomplantdag heeft Arriva samen met de stichting Trees for All 1.800 bomen en struiken geplant bij een voormalige boomgaard in Eastrum. De bomen en struiken spaarde Arriva met het Samen voor Groen programma door donaties van reizigers en ‘groene busabonnementen’ in 2022. Trees for All werkt bij deze plantdag samen met het project Beammen foar Elkenien (bomen voor iedereen).

Groene donaties en busabonnement

Busreizigers en treinreizigers kunnen bij Arriva een busabonnement afsluiten en donaties doen waarmee ze bijdragen aan het planten van bomen. Dit kan met het Samen voor Groen busabonnement op een OV-chipkaart. Iemand die wekelijks gebruik maakt van het OV betaalt met het abonnement gemiddeld  €25,- extra per jaar aan een Samen voor Groen busabonnement.

Arriva doneerde in 2022 al 8.557 bomen

Arriva startte in 2016 samen met Trees for All met Samen voor Groen. Sindsdien plantte Trees for All in opdracht van Arriva al 53.300 bomen in binnen-en buitenland. De bomen die vandaag in Eastrum geplant werden, zijn geplant dankzij Samen voor Groen donaties van 2022. Trees for All heeft in 2022 bijna 1,7 miljoen bomen geplant. Arriva heeft in 2022 8.557 bomen gedoneerd aan Trees for All. Daarvan staan er straks 4.166 in Friesland. Het plantseizoen in Nederland voor de donaties die in 2022 ontvangen zijn, loopt van november 2022 t/m maart 2023.

Erf- en landschappelijke beplanting  

In sommige delen van Friesland is de aanplant van grote boscomplexen ongewenst vanuit openheid en bijvoorbeeld de aanwezigheid van weidevogels. Mits passend in het landschap kan kleinschalige aanplant vaak wel. Aanplant van erf- en landschappelijke beplanting draagt zo bij aan de realisatie van het fijnmazige natuurnetwerk en de versterking van het landschap.  

Van de inlandse vogelkers tot de grauwe wilg  

Het gaat om het planten van soorten zoals de zwarte els, grauwe wilg, lijsterbes, inlandse vogelkers, sleedoorn en de vuilboom. De variatie aan soorten zorgt voor een grote biodiversiteit, veel dier- en plantsoorten kunnen hier een plekje vinden, zich verplaatsen of eten.