Artikel in Friesch Dagblad over duurzaam initiatief Freon Stichting Grien

Freon Stichting Grien maakt furore met het initiatief VerspillingsMarkt, dat mensen wil inspireren, activeren en verbinden. Het doel is om reststromen, zijstromen en derving een nieuwe bestemming te geven, waardoor er geen voedsel meer wordt verspild. Simon Talsma van het Friesch Dagblad ging op onderzoek uit en sprak Theo Jansma, mede-aanjager van het voedselconcept.

Voedsel

Lang niet al het geproduceerde voedsel wordt daadwerkelijk door consumenten gekocht. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met beschadigingen, afwijkende vormen of andere – in ogen van sommigen – onaantrekkelijke eigenschappen van de voedingsmiddelen. Op initiatief van Freon Stichting Grien worden dit ‘afgekeurde’ voedsel nu gebruikt voor streekgerechten, vervaardigd in De Kruidhof in Buitenpost. ‘We zijn al enkele jaren met deze plannen bezig en nu krijgt het echt vorm’, vertelt Jansma aan het Friesch Dagblad. ‘De eerste soepen zijn al verkocht op de maandelijkse streekmarkten bij het Bloemenparadyske in Kollum.’

Producten

In samenwerking met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein wordt ook aan nieuwe producten gewerkt. Voedsel dat anders ongebruikt zou blijven, zoals aardappelen, tomaten en andere groenten, wordt nu ingezet voor producten als bitterballen en wraps. De initiatiefnemers onderzoeken nu of deze producten ook voor de horeca interessant zijn.