Basisscholieren aan de slag met Sjipkist-lespakket

Basisscholen gaan de komende periode aan de slag met Sjipkist, een duurzaam lespakket. Hiermee kunnen leerlingen fossielvrije sjipkisten bouwen. Het initiatief komt van Symen Holwerda, die in het kader van de Elfwegentocht al een start maakte met het doe-het-zelf-bouwpakket. Het programma Tsjek myn Sjipkist van Omrop Fryslân toonde tijdens meerdere afleveringen hoe basisschoolkinderen hier gebruik van maakten.

Educatiepakket
‘Een jaar geleden werd ik door de Elfwegentocht de duurzaamheidsbeweging ingeslokt’, vertelt Symen aan Fossylfrij.frl. ‘En wat een avontuur is het geweest tot dusver! Na de uitzendingen van Tsjek myn Sjipkist op Omrop Fryslân, heb ik mijn zinnen gezet op het doorontwikkelen van een duurzaam en technisch educatiepakket, genaamd Sjipkist. De Sjipkist is een zelf te bouwen elektrisch voertuigje, gericht op basisschoolkinderen uit groep 7/8. Maar alleen een bouwpakket is natuurlijk niet genoeg.’

Hulp van Freonen
Daarom nam Symen contact op met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Meerdere leden van dit duurzaamheidsnetwerk hielpen hem bij de doorontwikkeling van het concept. ‘Met Omrin, Energie VanOns, Frisian Motors, Friesland College en OrangeGas wordt er gekeken naar een totaalpakket, inclusief allerlei relevant lesmateriaal. Zo willen we ervoor zorgen dat kinderen in aanraking komen met techniek en bewust worden van de noodzaak van een duurzame, circulaire samenleving.’

Tot slot doet Symen een oproep: ‘Doe ook mee! Samen zetten we de schouders onder de volgende generatie groene denkers!’

(Foto: Jan Bensliman)