BDH en Ekwadraat gaan samenwerking aan

Adviesbureaus BDH en Freon Ekwadraat hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op 23 november 2022, zodat Ekwadraat de Thuisscan van BDH in haar dienstenportfolio op kan nemen. Ekwadraat gaat de Energie Zuinig Thuis Thuisscan inzetten in projecten om de warmtevraag op woningniveau én de daarbij technisch en economisch geschikte duurzame warmteoplossing te kunnen bepalen. Bovendien biedt de Thuisscan een concrete eerste stap in het proces van het betrekken van bewoners bij de verduurzaming van de woningbouw in een gemeente.

Bepalen werkelijke warmtevraag op woningniveau

De Thuisscan van Energie Zuinig Thuis is een innovatieve dienst van BDH. Ekwadraat ziet deze Thuisscan als een mooie aanvulling op haar portfolio. ‘Op dit moment wordt het bepalen van de warmtevraag uit openbare data en aannames gehaald, hier zit een grote onzekerheidsmarge in’, zegt Cor van de Haar, directeur Ekwadraat. ‘Met de Thuisscan zien we de werkelijke warmtevraag op woningniveau. Dit haalt veel onzekerheden weg en zorgt ervoor dat adviezen beter aansluiten op de werkelijkheid en de haalbaarheid van verduurzamingsvraagstukken. Het is een betrouwbare nulmeting van de warmtevraag in een wijk en biedt een  handelingsperspectief voor de bewoners.’ Ekwadraat gaat de Thuisscan inzetten binnen projecten, zoals potentieelstudies, haalbaarheidsonderzoeken, wijkuitvoeringsplannen en de uitvoeringsstrategie van de TVW.

BDH gaat graag de samenwerking met Ekwadraat aan. Peter Wagener licht toe: ‘Ekwadraat is een gerespecteerd collega bureau, waarmee wij onze passie voor verduurzaming van de woningbouw delen. Onze samenwerking geeft ons samen een groter marktbereik, met name richting gemeenten.’

Snel inzicht in verduurzamingsstappen

Met de Thuisscan krijgen bewoners snel en eenvoudig inzicht welke verduurzamingsstappen zij nu al kunnen zetten in hun woning. Tegen lage kosten en zonder dat er iemand langs hoeft in de woning. Het enige dat ze daarvoor hoeven te doen, is een online vragenlijst invullen en toestemming geven data uit de slimme meter uit te lezen. Binnen vijf werkdagen na aanmelding ontvangen ze een advies en weten ze welke verduurzamingsstappen zij kunnen zetten: isoleren of een (hybride) warmtepomp. Als gemeente of woningcorporatie krijg je zo snel inzicht in de te nemen verduurzamingsstappen op wijk- of complexniveau. Daarnaast kun je eenvoudig bewoners van gelijksoortige woningen én dezelfde verduurzamingsopties samenbrengen tijdens een bewonersavond. Bijvoorbeeld de eigenaren van woningen die klaar zijn voor een hybride warmtepomp.