Bedrijvenvereniging De Zwette, Gemeente Leeuwarden en Rabobank tekenen Green Deal

Woensdag 1 februari tekenden de Leeuwarder Bedrijvenvereniging De Zwette, Freonen-gemeente Leeuwarden en Freon Rabobank de eerste Friese Green Deal voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit gebeurde in bedrijvenverzamelgebouw en Freon De Fabriek in Leeuwarden.

In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd om de komende jaren verder samen te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein.

Reacties

Abel Reitsma, Wethouder economie Gemeente Leeuwarden over de Green Deal: “In Leeuwarden laat De Zwette een positieve ontwikkeling zien. Zij komen door samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid tot een aanpak waarbij stimulering van duurzaamheid, toezicht en handhaving van wetgeving hand in hand gaan. De Green Deal is een initiatief van en voor ondernemers en leidt naar energiebesparing en duurzame energieopwekking. Daarnaast benut de Green Deal kansen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie. Dit geeft een extra stimulans aan de inzet van de gemeente Leeuwarden om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Met de verduurzaming van bedrijventerrein De Zwette hopen we andere bedrijventerreinen in de regio te inspireren.”

Jaap Hoekstra, voorzitter Bedrijvenvereniging De Zwette en Marc Bulthuis, transitiemanager De Zwette over de Green Deal: “Duurzaamheid is voor De Zwette een uiting van toekomstbestendig en maatschappelijk verantwoord ondernemen, dit leeft steeds meer bij bedrijven van groot tot klein. Daarnaast hebben wij de doelstelling om ondernemers te informeren, te ontzorgen en te faciliteren. Dus logisch dat we dit ook doen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, want werken aan een vitaal en duurzaam bedrijventerrein doen we samen!”

Rob Lijzenga, directeur coöperatieve Rabobank, over deze Green Deal: “Nederland wil vóór 2050 een circulaire economie hebben gerealiseerd. We zijn ervan overtuigd dat circulariteit van groot belang is voor onze welvaart, ons welzijn en een toekomstbestendige economie. Eén van onze meest belangrijke speerpunten is dan ook het versnellen van de energietransitie. Reden voor Rabobank om op dit vlak diverse programma’s te ontwikkelen en uit te rollen. Voor ons is het dan ook logisch om als partner aan te sluiten bij deze Green Deal.”

Investeren biedt kansen

De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein in 2035. Deze verduurzamingsslag vraagt om aanpassingen en investeringen, maar biedt ook kansen op het gebied van besparing, waardevermeerdering van vastgoed, verbetering van de concurrentiepositie en het genereren van inkomsten door het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaat het niet alleen om het bedrijventerrein als geheel maar ook voor de gevestigde bedrijven individueel.

Voorbeeldproject

Het verbreden van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van bestaande bedrijventerreinen is in Friesland nog niet eerder op deze schaal aangepakt. Dit maakt dit project interessant als voorbeeldproject voor verbreding van duurzaamheidsdoelstellingen op andere bestaande bedrijventerreinen.

Concrete doelen

Na ondertekening van de Green Deal zal, aan het eind van de looptijd, een 20-tal bedrijven op bedrijventerrein De Zwette voorzien zijn van een advies voor de verduurzaming van het vastgoed inclusief de begeleiding ervan, met als resultaat dat er twintig verandertrajecten in gang worden gezet. De uiteindelijke ambitie is om te komen tot een energieneutraal, klimaatbestendig en groen bedrijventerrein waarvan de grond- en afvalstromen gesloten zijn. De stip op de horizon is een toekomstbestendig en aantrekkelijk bedrijventerrein waar werkgelegenheid behouden blijft en nieuwe verdienmodellen worden aangegrepen.

Wil je meer informatie over deze Green Deal? Of weten hoe je dit ook op jouw bedrijventerrein kunt realiseren? Neem dan contact op met Rikkert Besselse (rikkert.besselse@rabobank.nl), Rob Lijzenga (Rob.Lijzenga@rabobank.nl) of Marc Bulthuis (transitiemanager@dezwette.nl).