Bijeenkomst Freonen groot succes: Aanwezigen kijken ogen uit in nieuwe Cambuur-stadion

De Freonen-bijeenkomst op woensdagmiddag 6 december in de Elfstedenhal, inclusief een rondleiding door het nieuwe Cambuur-stadion, was een groot succes. De bezoekers werden – verdeeld over twee groepen – door Freon Van Wijnen en Edgar van Perlo (projectleider bouw) door de nieuwe voetbaltempel geleid en keken hun ogen uit. Tijdens het wisselprogramma kwamen eveneens Jaap van Bruggen, manager faciliteit bij Freon Firda, en Sicco de Vries, directievoorzitter van Freon Alfa Accountants en Adviseurs Fryslân, aan het woord over hun expertise.

Onder begeleiding van Van Perlo en rondleiders Piet en Marieke trokken de aanwezigen door de gloednieuwe voetbaltempel. Het stadion van Cambuur belooft het meest duurzame van het land te worden. Circulariteit staat daarom hoog op de agenda bij de afbouw van de Leeuwarder voetbaltempel. “Zo gebruikt de voetbalclub eerder afgekeurde deuren voor het hoofdgebouw en worden sommige deuren verwerkt tot kasten of tafelbladenstoeltjes”, aldus Van Perlo. “De stadionstoelen worden de meest circulaire van Europa. Voor isolatie in het stadion wordt bovendien gedacht aan hennep of oude spijkerbroeken.” Ook qua watergebruik geeft de voetbalclub het goede voorbeeld in de nieuwe thuishaven. “Het is niet duurzaam om drinkwater in te zetten om toiletten door te spoelen. Daarom recyclen we grijswater door het te zuiveren”, aldus de projectleider, die tevens meldde dat Cambuur geld stopt in waterbesparingssystemen.

Disbalans

Jaap van Bruggen, manager facilitair bij Firda, begon zijn verhaal met een statement.“We zijn in een disbalans beland tussen mens en natuur, die pas in de laatste veertig jaar is ontstaan. Er is echter reden voor optimisme. Als Nederland in de jaren 60 binnen een decennium aan het gas kon, is het nu mogelijk er in eenzelfde tijdsperiode af te gaan.” Circulair bouwen is volgens Van Bruggen een geschikt antwoord op de huidige uitdagingen. “Ons circulaire onderwijspand in Drachten, dat Firda samen met ziekenhuis Nij Smellinghe gebruikt, geldt hierbij als mooi voorbeeld. Het is volledig uit hout vervaardigd en beschikt over een materialenpaspoort: van alle materialen is de herkomst bekend.” Van Bruggen toonde zich voorstander van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie en van de overstap van fossiele naar hernieuwbare energie. Ook binnen de opleidingen van Firda komen deze aspiraties tot uiting, aldus de manager facilitair. “Van maritieme opleidingen tot horeca- en kappersopleidingen, overal wordt rekening gehouden met duurzaamheid. Dat past bij de duurzame ambities van Firda.” Tot slot benadrukte Van Bruggen de aanwezigheid van een ‘duurzaamheidspractor’ binnen de onderwijsinstelling. “Firda is een van de weinige onderwijsinstellingen binnen Nederland die hierover beschikt.”

Corporate Sustainability Reporting Directive

Sicco de Vries van Alfa Accountants en adviseurs informeerde de aanwezigen over duurzaamheidsverslaggeving. Hij spitste zich toe op nieuwe regelgeving die gevolgen voor – in eerste instantie – grote bedrijven gaat hebben. “Het gaat dan om de Corporate Sustainability Reporting Directive (CRSD)”, vertelde De Vries. “Deze regels maken onderdeel uit van een Europese Green Deal. Deze nieuwe regels dwingen bedrijven om te rapporteren over hun aan duurzaamheid gerelateerde en niet-financiële prestaties. Hierbij ligt de focus op thema’s als Ecologie, Sociaal en Governance (ESG). Het doel van deze regelgeving is het versnellen van de verduurzaming van de economie door vollediger, betere, vergelijkbare informatie voor beleggers en maatschappelijke organisaties te creëren.

De CSRD leidt niet enkel tot veranderingen voor grote bedrijven, benadrukte De Vries. “Ook het mkb komt hiermee in aanraking. Ketenpartners én financiers van het mkb zullen (informatie)eisen gaan stellen. Ook veel mkb-bedrijven moeten duurzaamheidsdata leveren aan ketenpartners, klanten en financiers. De Europese Sustainability Reporting Standaarden zijn daarbij leidend.  Welke info gevraagd wordt, is sectorspecifiek en ketenafhankelijk. De mkb-onderneming die tijdig goede duurzaamheidsinformatie levert, behoudt zijn positie, terwijl de mkb-onderneming die ook bijdraagt aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen van ketenpartners zijn positie zelfs versterkt.”