Biobased economie in Friesland groeit sterk

Samen met partners stimuleert GreenInclusive de groei van de biobased economie in Friesland. In 2023 teelt het bedrijf meer dan 600 hectare aan natuurlijke grondstoffen. In partnerschap met 100 agrariërs wordt vezelhennep geteeld om er vervolgens waardevolle bouwmaterialen van te maken. In Friesland, maar ook in Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Brabant sluiten steeds bedrijven aan om daarmee ook actief bij te dragen aan de Nationale emissiedoelstellingen.

De transitie naar een meer biobased economie krijgt hiermee steeds meer vorm. Vooral in Friesland. Agrariërs sluiten aan, dienstverleners investeren in duurzame agrarische machines en GreenInclusive keert voor iedere hectare vezelhennep die wordt geteeld een aanvullende CO2 toeslag uit. Het doel is om de Friese economie te verduurzamen, de agrarische sector winstgevende alternatieven te bieden, economische kansen te benutten en massaal CO2 op te kunnen slaan in gebouwen. Dat is een omvangrijke operatie. De Friese partijen zetten een volledig nieuwe waardeketen op – van land tot pand – die lokaal wordt gesloten en waarvan de regio economisch en ecologisch kan profiteren.

CO2 vastleggen in Friesland

De door GreenInclusive ontwikkelde CO2 propositie is hiervan een belangrijk onderdeel omdat de opbrengsten van de CO2-certificaten die worden uitgegeven, direct terugvloeien naar alle aangesloten agrariërs. Friesland loopt daarmee voorop. Dat helpt ook om de infrastructuur die nodig is om hoogwaardige natuurlijke grondstoffen te produceren, verder uit te breiden. 

Samenwerken aan Friese natuurlijke waardeketen

GreenInclusive is samen met Freon Rabobank, Vereniging Circulair Friesland en de gemeente Leeuwarden aangesloten bij het Nationaal programma Building Balance en partijen zijn onderdeel van het breed gedragen overheidsprogramma biobased bouwen. Dat programma wordt gevoed door de ambities van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, Binnenlandse zaken en Economische zaken en Klimaat. De Friese keten is het eerste voorbeeld van verschillende sectoren die met elkaar samenwerken om de gevraagde transities in de landbouw en de gebouwde omgeving vorm te geven.

Antwoord op grote opgaven

Het toepassen van natuurlijke producten gemaakt van lokaal geproduceerde grondstoffen helpt de agrarische sector om waar nodig een transitie te kunnen maken. Een korte keten draagt economisch meer bij aan de regio. “Van het gewas worden o.a. isolatiematten gemaakt, waarmee bestaande en nieuwe huizen duurzaam kunnen worden geïsoleerd. Met deze keten willen we bijdragen aan (sociale) werkgelegenheid, de grote maatschappelijke isolatieopgave en het vastleggen van CO2. En de producten die GreenInclusive, ook in samenwerking met anderen, van natuurlijke grondstoffen maakt, voorkomen het gebruik van fossiele grondstoffen uit het buitenland,” aldus algemeen directeur Marthijs Roorda.

Open dag teeltlocatie

Op 24 juni organiseert GreenInclusive een open dag op de teeltlocatie in Nieuwehorne. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. Op deze locatie wordt voor het 3e jaar op rij vezelhennep geteeld. Geïnteresseerden kunnen het gewas, de bodemstructuur, het machinepark en de eindproducten (o.a. isolatiemateriaal) van dichtbij bekijken.

Foto: GreenInclusive