Biogasinstallatie Leeuwarden geopend

Op donderdag 13 december is de eerste biogasinstallatie van Freon Biolease Nederland officieel geopend. Erik Brouwer (directeur Biolease Nederland) en Bouwe de Boer (projectleider Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Energiecommissaris Fryslân) monteerden onder toeziend oog van het publiek het bord van Biolease Nederland op de installatie.

Nieuwe installaties
De installatie op de Dairy Campus maakt biogas door een opwerkingsproces geschikt voor levering aan het openbare gasnet.  “Het is de bedoeling dat Biolease de komende jaren nog verschillende nieuwe biogasinstallaties in gebruik neemt”, zegt Erik Brouwer tegen Omrop Fryslân. “De eerste al over een paar maanden in Luttelgeest.”

Erik Brouwer, Ids Schaap (mede-beheerder van de installatie) en Bouwe de Boer benadrukten tijdens de opening het belang van groengas en de nieuwe installatie. Groengas is volgens hen hét alternatief voor aardgas. Op dit moment verwarmt de installatie meer dan 4.100 huishoudens per jaar.