Bouw drijvend zonnepark Oudehaske begonnen door Groenleven

Freon GroenLeven is gestart met de bouw van een drijvend zonnepark op de zandwinplas in Oudehaske, in Freonen-gemeente Heerenveen. Het drijvende zonnepark zal, wanneer gereed, genoeg groene stroom opwekken voor zo’n 2.000 huishoudens. Dit zonnepark is het zevende drijvende zonnepark wat GroenLeven zal toevoegen aan haar projectenportfolio.

Dubbelfunctie

Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. Dat doet GroenLeven met oog voor omgeving, samenleving, mens, milieu én natuur. Maarten Kemperman, projectmanager bij GroenLeven: “In de komende jaren zullen we dan ook de ecologie en biodiversiteit in en rondom de plas gaan monitoren.”

In samenwerking met VM Groep zal GroenLeven de bron van groene energie in Oudehaske gaan realiseren. Frank Oomen, GroenLeven: “Voor ons een heel speciaal project, omdat dit een grootschalig project is in onze voormalige thuisgemeente Heerenveen. Fijn dat we dit kunnen realiseren in samenwerking met VM Groep.”

Drijvend zonnepark Oudehaske

GroenLeven onderzoekt voor dit drijvende zonnepark de mogelijkheden voor lokaal eigendom met een lokale energiecoöperatie. Maarten Kemperman: “Het is belangrijk voor GroenLeven om de omgeving te betrekken bij de komst van een zonnepark en de mogelijkheden te bekijken voor lokaal eigendom waardoor de omwonenden kunnen profiteren van de energietransitie.” Samen met de gemeente Heerenveen is bovendien een omgevingsfonds opgezet om verdere duurzame projecten in de gemeente te kunnen stimuleren.