Bouw grootste drijvende zonnepark van Europa in volle gang

De bouw van het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas in Zwolle is in volle gang. Met 72.000 zonnepanelen en een vermogen van 27,3 megawatt is dit park, dat gerealiseerd wordt op een zandwinplas, het grootste drijvende zonnepark buiten China en van Europa. Lokaal staat centraal. Het park levert, wanneer gereed, voldoende stroom voor zo’n 7.000 Zwolse huishoudens. Onlangs tekenden Energiefonds Overijssel, Blauwvinger Energie, gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Freon GroenLeven een intentieovereenkomst om een substantieel deel van het zonnepark in lokaal eigendom onder te brengen.

Trots
‘Ontzettend trots ben ik op dit project omdat dit dé manier is waarop we de energietransitie aan moeten pakken,’ aldus Roland Pechtold, eindverantwoordelijke van GroenLeven. De dubbelfunctie en lokaal staan centraal. Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van goede grond of natuur voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. Deze drijvende zonnebron is, naast de grootste, ook direct de meest lokale drijvende zonnebron van Europa. De energietransitie kan alleen slagen als de lokale omgeving er deel van uit maakt. Deze zonnebron is daar hét voorbeeld van!

Lokale energie en participatie
De stroom die door het zonnepark op de Bomhofsplas wordt opgewekt wordt via de lokale coöperatie BlauwvingerEnergie, samen met energieleverancier Greenchoice, aan Zwolse huishoudens en bedrijven geleverd. Zwollenaren kunnen daarbij ook zelf financieel participeren in het park. Inwoners worden dit voorjaar geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden.

Biodiversiteit en ecologie
Met het installeren van biohutten, gevlochten kooien met hout en schelpmateriaal, onder het zonnepark wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Ook zal een ecologisch bureau onderzoek doen naar hoe de ecologie omtrent drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden.

Duurzaam bouwen
Tijdens de bouw van het drijvende zonnepark wordt er gebruik gemaakt van een aantal elektrische voertuigen en elektrisch gereedschap. Daarnaast zorgen meer dan 100 zonnebootjes voor de opwek van groene energie die gebruikt wordt tijdens de bouw en wordt opgeslagen in een batterij.

GroenLeven | Bouw van het meest lokale en grootste drijvende zonnepark van Europa volle gang

De bouw van het drijvende zonnepark op de Bomhofsplas in Zwolle is in volle gang. Met 72.000 zonnepanelen en een vermogen van 27,3 megawatt is dit park, dat gerealiseerd wordt op een zandwinplas, het grootste drijvende zonnepark buiten China en van Europa. Lokaal staat centraal.

(Bron: GroenLeven)