Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden van start

De Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost is van start gegaan. Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, het College van Rijksadviseurs (CRa) en Freonen-gemeente Leeuwarden slaan daarvoor de handen ineen. Wie heeft het beste plan voor het ontwerpen en realiseren van biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen? De bouwerscompetitie is onderdeel van het programma ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’ van het Cra.

Leeuwarden Nieuw Oud Oost is de plek waar Sportclub Cambuur jarenlang haar wedstrijden gespeeld heeft. Sportclub Cambuur vertrekt echter uit de wijk Oud Oost en krijgt een nieuwe plek bij het WTC. Dat biedt kansen en geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Als onderdeel van Nieuw Oud Oost wil WoonFriesland 45 – 50 sociale grondgebonden huurwoningen realiseren. De woningcorporatie roept teams van ontwerpende, adviserende én uitvoerende partijen op een ontwerp te maken voor een bouwveld in Leeuwarden Nieuw Oud Oost, en ook de woningen daadwerkelijk te bouwen.

Biobased en natuurinclusief

De woningen dienen biobased, natuurinclusief, betaalbaar en passend in de omgeving te zijn. Het doel van de opgave is dat minimaal 85% van het bouwvolume uit biobased materialen bestaat. Een tweede speerpunt is natuurinclusiviteit. Onderdeel van de opdracht is ook de buitenruimte van het binnenterrein. Hoewel het geen verplichting is om met fabrieksmatige woonoplossingen te komen, is het voor de hand liggend dat dit deel uitmaakt van de voorstellen.

Deelname, reglement en vragen

De bouwerscompetitie wordt uitgeschreven door WoonFriesland in samenwerking met het College van Rijksadviseurs (CRa) en gemeente Leeuwarden. De eerste fase van de openbare selectieprocedure is de voorselectiefase, die 13 september 2023 van start gaat. In de voorselectiefase kunnen alle (combinaties van) marktpartijen(en) een aanmelding indienen. Het wordt aangemoedigd om samen met anderen een aanmelding in te dienen, zoals bijvoorbeeld een aannemer samen met een architect, een technisch adviesbureau en een ecoloog. De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Een nieuwe bouwcultuur – Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost. Het reglement en de bijlagen kunnen worden gedownload op TenderNed. De vragenronde staat open tot 18 oktober 2023.

Aanmelding

Geïnteresseerden in deelname kunnen zich aanmelden door inzending van een visie op de opgave. Die visie bestaat uit een tekstuele/mondelinge presentatie, ondersteund met o.a. eigen referenties en schema’s. Een selectiecommissie selecteert maximaal drie portfolio’s. De inzenders hiervan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectiefase.

De aanmeldingstermijn sluit woensdag 8 november 2023 om 12.00 uur (middag).

Op de voorselectiefase volgt een selectiefase. De winnaar daarvan gaat vervolgens aan de slag met de ontwerpfase, gevolgd door de bouw van de woningen.De beoogde start van de bouw van de woningen is september 2024.

Jury

De jury is onafhankelijk van de deelnemers en bestaat uit:

• Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter)

• Sigrid Hoekstra, Directeur-bestuurder WoonFriesland

• Loes Oudenaarde, Stadsbouwmeester gemeente Leeuwarden

• Mo Smit, initiator Bouwtuin / docent en onderzoeker

Architectural Engineering, TU Delft

• Remco Daalder, bioloog, schrijver en voormalig stadsecoloog

Initiatief

De Bouwerscompetitie biobased en natuurinclusieve sociale huurwoningen in Leeuwarden Nieuw Oud Oost is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.