Bouwstudenten ROC Friese Poort op duurzame expeditie over De Zwette

Op maandag 27 januari 2020 bezochten 30 Bouwstudenten van Freon ROC Friese Poort duurzame locaties op het Leeuwarder bedrijventerrein De Zwette. De jongeren deden inspiratie op bij Energiecampus Leeuwarden, startup-centrum There en de Elfstedenhal.

Energiecampus Leeuwarden
‘De Energiecampus is geïnitieerd vanuit Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat’, vertelt Cor van de Haar, algemeen directeur bij Freon Ekwadraat Advies. ‘Hier bieden we ruimte aan bedrijvigheid op het gebied van de energietransitie. De campus is een platform voor technologieontwikkeling en is dé locatie voor kennisdeling. Mede hierom heeft Ekwadraat haar kantoor op de campus gevestigd, in het Energie Kenniscentrum Leeuwarden.’ Naast broedplaats van duurzame plannen, geldt de campus ook als energieleverancier. ‘Op dit moment levert de Schenkenschans duurzame warmte en elektriciteit aan de Elfstedenhal’, vervolgt Van de Haar. ‘In de toekomst willen we 10 procent van Leeuwarden voorzien van groene stroom, gas of warmte. Hiervoor maken we onder meer gebruik van een zonnepark en biovergister.’

Trias Energetica
Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van Freon ROC Friese Poort, verzorgde in het Energie Kenniscentrum Leeuwarden een workshop over de Trias Energetica. ‘Dit is een hulpmiddel bij het verduurzamen van gebouwen en bestaat uit drie stappen’, legde Westra uit. ‘Het minimaliseren van energieverbruik (isoleren, warmteterugwinning), het gebruik van duurzame energieopwekking (warmtepomp, zonnepanelen) en, indien noodzakelijk, het efficiënte gebruik van fossiele brandstoffen. Als je een stap verder wilt gaan richting energieneutraliteit dien je nog een extra stap toe te voegen: het gebruik van reststromen, zoals douchewater en warmte uit ventilatielucht. Aan jullie nu de taak om 22 duurzame installaties, die in het Duurzaam Doen Huis te zien zijn, in te delen binnen de Trias Energetica aan de hand van ons bordspel.’

Lees het hele verhaal op de website van Centrum Duurzaam:

Bouwstudenten ROC Friese Poort op duurzame expeditie over De Zwette – Centrum Duurzaam

Bekijk een foto-impressie van de duurzame expeditie ‘Deze dag heeft me veel inzichten geboden’, vertelt student Joost. ‘Ik begrijp nu veel beter waarom duurzaamheid belangrijk is.’ Op maandag 27 januari 2020 bezochten 30 Bouwstudenten van ROC Friese Poort duurzame locaties op het Leeuwarder bedrijventerrein De Zwette.