Brûk Dyn Dak: project vanuit Synnovem en SAMEEN voor zon op dak

Freon Synnovem en SAMEEN lanceren het project Brûk Dyn Dak, bedoeld om op bedrijventerreinen gevestigde ondernemers warm te maken voor zonne-energie. Dit doet men “om het Friese landschap te beschermen en voor bedrijventerreinen duurzame energie op te wekken”, zo stellen de initiatiefnemers, die zich in eerste instantie op drie bedrijventerreinen (Betterwird, De Moarren en De Zwette) richten.

QuickScan

Het doel is om de ondernemers een QuickScan te laten aanvragen bij Freon Synnovem; een consult waarbij ondernemer en Synnovem samen de geschiktheid van het dak en het mogelijke rendement inventariseren. Ook voor second opinions op andere, reeds bestaande, plannen kan een QuickScan verhelderend zijn.

Online informatiebijeenkomst Brûk Dyn Dak

Alle ondernemers op Betterwird, De Moarren en De Zwette hebben onlangs een brief ontvangen over het project, met daarbij rekenvoorbeelden om het rendement van zonnepanelen alvast globaal te bepalen. Tevens zijn deze ondernemers uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 20 april om 20:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst, die ongeveer een uur duurt, zullen sprekers van onder andere Synnovem, Dak2 en de betreffende gemeente, alle vragen rond het plaatsen van zonnepanelen beantwoorden en de voordelen van zon-op-dak presenteren.

Aanmelden

Ben je geen ondernemer op een van de drie bedrijventerreinen, maar wel geïnteresseerd? Dan is deze bijeenkomst ook toegankelijk. Meld je aan via info@synnovem.nl of het Google-aanmeldformulier. Aan de avond zijn geen kosten verbonden.