Cases

Zet jij fossielvrije stappen met je onderneming? Laat het aan iedereen weten. Vul het formulier op deze pagina in en verschijn tussen de Friese koplopers.

Vul het formulier in

Cases fossielvrij ondernemen

 • Geef hier een korte omschrijving van je bedrijf, je producten- en dienstverlening en zo mogelijk wat je bedrijf aan duurzaamheid doet.
 • Naam van je bedrijf, zoals je wilt dat deze op de op de pagina wordt weergegeven.
 • Vestigingsplaats
 • Branche, bijv. Industrie, Horeca, Landbouw, etc.
 • Aantal fte werkzaam bij het bedrijf waarvoor u deze beschrijving maakt.
 • URL van de website van het bedrijf
 • Bij wie kunnen geïnteresseerden terecht voor informatie?
 • Mailadres van de contactpersoon
 • Dit nummer wordt niet weergegeven op de pagina, maar wordt alleen gebruikt door ons team om aanvullende informatie te vragen, indien nodig.
 • Wanneer is het bedrijf 100% fossielvrij (dus zowel gebouwen, bedrijfsprocessen als mobiliteit)?
 • Geef het % (indicatie) aan waarin het gebouw (of de gebouwen) fossielvrij zijn.
 • Geef het % (indicatie) aan waarin de bedrijfsprocessen fossielvrij zijn. Denk aan productiemachines, intern transport, kantoorapparatuur, etc.
 • Geef het % (indicatie) aan waarin de mobiliteit van je bedrijf fossielvrij is. Het gaat hier om zakelijk personenverkeer en eigen vrachtvervoer. Woon-werkverkeer, zakelijk vliegverkeer en uitbesteed wegtransport tellen niet mee.
 • Is de CO2-footprint van het bedrijf berekend? Hiermee kan je onderbouwen dat je (bijna) fossielvrij onderneemt.
 • Als er nog wel CO2-uitstoot is, wordt deze dan gecompenseerd met behulp van CO2-compensatie? Klik alleen 'n.v.t.' aan als uw CO2-footprint nul is en er dus niets te compenseren valt.
 • Koopt het bedrijf groene stroom in? NB: Ook als je zelf zonnepanelen of een windmolen hebt, koop je wel stroom in, bijvoorbeeld 's nachts of in de winter. Vul alleen 'n.v.t.' in als je geen stroomaansluiting (meer) hebt.
 • Groen gas dat je koopt via je energieleverancier is bijna altijd CO2-gecompenseerd aardgas. Vul alleen 'n.v.t.' in als er geen gas wordt gebruikt.
 • Beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen om de gebouwgebonden energievraag (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting) fossielvrij te maken. Bijvoorbeeld installaties, gebouwisolatie, energieopwekking en -opslag of (meestal) een combinatie daarvan. In de meeste gevallen gaat het om het vervangen van aardgas door duurzame alternatieven.
 • Beschrijving van maatregelen om de bedrijfsprocessen fossielvrij te maken. Denk aan procesbaden, lasinrichtingen, heftrucks etc. Voor veel bedrijven, zoals kantoororganisaties, volstaat hiervoor het gebruik van groene stroom, omdat alle hiervoor gebruikte energie elektrisch is.
 • Beschrijving van maatregelen om de mobiliteit van het bedrijf fossielvrij te maken Het gaat hier om zakelijk verkeer en goederenvervoer. Woon-werkverkeer, zakelijke vliegreizen en uitbesteed goederenvervoer worden niet meegerekend, omdat het bedrijf hierop beperkt invloed heeft. Als je op deze gebieden ook maatregelen hebt uitgevoerd, mag je deze natuurlijk wel vermelden.
 • Is de CO2-footprint van het bedrijf en zo ja, hoe groot is deze? Om de mate waarin het bedrijf fossielvrij opereert ook hard te kunnen maken, is het belangrijk om de CO2-footprint te berekenen. Hierbij wordt gekeken naar CO2-equivalenten, waarin ook andere broeikasgassen worden meegerekend. Als van dit laatste geen sprake is, is de CO2-footprint van een fossielvrij bedrijf in principe gelijk aan nul.
 • Klimaatcompensatie Wordt een eventuele resterende CO2-uitstoot gecompenseerd? Als het nog niet mogelijk is om 100% fossielvrij te worden of als er sprake is van emissies van andere broeikasgassen die niet kunnen worden vermeden, kan het bedrijf toch klimaatneutraal worden, door deze emissies te compenseren via klimaatcompensatie. Door het kopen van CO2-credits, kunnen elders ter wereld projecten worden gefinancierd, waarmee daar CO2 wordt gereduceerd. CO2-compensatie kan ook gebeuren door de leverancier, zoals bij de inkoop van groen gas.
 • Geef hier aan of het bedrijf groene stroom inkoopt. Als niet alle stroom groen wordt ingekocht, graag een indicatie (%) geven van het aandeel groene stroom op de totale inkoop. Geef ook aan wat de bron van oorsprong is: wind, zon, biomassa, waterkracht of een mix. Geef bij voorkeur ook aan wie de energieleverancier is.
 • Hoe zijn de duurzame maatregelen gefinancierd? Uit eigen middelen, leningen, crowdfunding etc? Zijn er subsidies verkregen of is er gebruik gemaakt van fiscale regelingen? Welke?
 • Als het nog niet gelukt is om helemaal fossielvrij te worden, welke ambities heeft je bedrijf dan nog op dit gebied?
 • Voeg je bedrijfslogo en enkele foto's toe van goede kwaliteit die je op je pagina wilt laten zien. Bij voorkeur foto's van duurzame maatregelen (zonnepanelen, installaties, elektrische of groengas auto's ...). Foto's met jezelf of medewerkers erop maken het persoonlijker. Sleep de afbeeldingen naar het veld hiernaast en klik dan op Upload (maximale bestandsgrootte 5 Mb).
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: jpg, png, gif, pdf, Max. bestandsgrootte: 5 MB.