Circulair Café over rol werkgevers binnen duurzame mobiliteit groot succes

Freon en VCF-lid Hogeschool Van Hall Larenstein was donderdag 18 januari gastheer van het Circulair Café waar ruim 140 belangstellenden bijeenkwamen rondom het thema Duurzame mobiliteit en de rol van werkgevers hierin. Jolling Lodema heette de aanwezigen namens de onderwijsinstelling welkom en sprak de ambitie uit het onderwijs en duurzame bedrijfsleven te verbinden.

Keynote speaker Michel Scholte, onder meer actief bij het Impact Institute, wees op de onhoudbare koers van de huidige economie. Vervuilers renderen het beste binnen het huidige systeem, meent hij. “Maatschappelijke waardecreatie en circulariteit zijn (nog) minder lucratief.” Oplossingen zijn echter voorhanden. “De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om transparant te zijn over hun maatschappelijke kosten. Hier in Friesland zijn jullie de early adopters ten aanzien van de circulaire transitie. Doe je voordeel met CSRD en zie het als kans. Dit geeft radicale transparantie. Het gaat erom dat het geld op de juiste manier wordt besteed; dat we meer tijgers kunnen redden en niet alleen papieren tijgers!”

CSRD in de praktijk

VCF-lid Antea Group brengt de CSRD al dagelijks in de praktijk. Volgens duurzaamheidsmanager Marijke Frielink hanteert men daarbij praktische richtlijnen. “Houd altijd voor ogen hoe de CSRD je helpt als bedrijf. Veranker duurzame ambities in strategische plannen en betrek de directie erbij. Bied bovendien handelingsperspectief richting je medewerkers. Vele kleine stapjes vormen samen een grote stap.” De CSRD dwingt bedrijven om – samen met stakeholders in de keten –  duurzame uitdagingen en kansen te onderzoeken, stelt Frielink.

Elfstedentocht

Enkele korte pitches inspireerden de aanwezigen. Zo riep Jacob Haverkamp van duurzame laadpaalspecialist Hey! Charging de bezoekers op hun oude, afgekeurde laadpalen te schenken. De onderneming vernieuwt deze ‘afgedankte’ laders en brengt ze vervolgens in verbeterde versie op de markt. Ook biedt het bedrijf een flexibele lader voor de bouwsector van 43 kW. Van der Wiel Transport kwam aan bod over zijn elektrische ambities. “Over enkele weken nemen we een eerste elektrische vrachtwagen in het zwaartransport in gebruik”, stelde Atze Hospes.

Max van der Werff en Tim Deutman van Eco-Runner Team Delft willen de meest efficiënte waterstofauto ter wereld creëren. Nieuw dit jaar is de ambitie om met het voertuig ook de openbare weg op te gaan. Met als klapstuk de ambitie om in juni 2024 de Elfstedentocht te rijden in Fryslân. “Wij vragen bedrijven om partner te worden van onze plannen met een financiële bijdrage van 500 euro”, aldus het duo.

Ambities

VCF-directeur Evert Jan van Nijen riep de bezoekers op aan te haken bij de projecten van de vereniging. De blik is daarbij strak gericht op 2025, waarin de provincie Fryslân tot één van de meest circulaire regio’s van Europa behoort. “We willen in dat jaar laten zien dat we een van de meest circulaire regio’s van Europa zijn.” Freonen fan Fossylfrij Fryslân-voorman Bouwe de Boer ging in op de sterke groei van zijn netwerk. “We groeien dit jaar door naar 150 Freonen, die zich inzetten voor projecten als Fryslân Bloeit!, Buurtbestuurders en het CO2-neutraal maken van ondernemingen. Voor dit project zoeken we 10 bedrijven.” Irene Robberegt sprak over de Ambitietafel Duurzame Mobiliteit, waarmee VCF en de Freonen de ontwikkeling naar duurzame mobiliteit versnellen. “Onze focus ligt de komende periode op een werkgeversaanpak en de verduurzaming van vrachtvervoer.”

Werk Slim, Reis Slim

Gedeputeerde Matthijs de Vries brak een lans voor de fiets. “We willen fossielvrij vervoer en minder CO2-uitstoot in de provincie. Pak daarom vaker de fiets. Het is goed voor de gezondheid én het milieu”, aldus De Vries, die van Fryslân dé fietsprovincie van het land wil maken. Mobiliteitsproject Werk Slim Reis Slim (WSRS) biedt hierbij de helpende hand, stelde mobiliteitsregisseur Tako de Jong. “WSRS helpt werkgevers om ambities te vertalen in concrete daden. Zo leggen wij de focus op hybride werken, fiets- en OV-gebruik en minder autogebruik. We bieden advies op maat voor werkgevers en helpen hen medewerkers te activeren.”

Dit Circulair Café was een samenwerking tussen Vereniging Circulair Friesland en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân.

Foto: @afrida.adema