CO2-uitstoot luchtvaart dreigt komende decennia te verdubbelen

De CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart zal in de komende dertig jaar verdubbelen als er geen extra maatregelen komen. Dit meldt de NOS op haar website. De initiatieven vanuit de luchtvaartsector om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, blijken ontoereikend.

CO2-uitstoot
De bovenstaande conclusies komen naar voren in een onderzoek van CE Delft en Freon Royal HaskoningDHV, in opdracht van Natuur & Milieu. Bij voortzetting van het huidige beleid groeit de uitstoot van 12 megaton in 2017 tot ruim 23 megaton in 2050.

Reductiemaatregelen
In verband met de verwachte groei van de luchtvaart lijkt het met bestaande maatregelen onmogelijk om in 2030 tot een netto daling van de CO2-uitstoot te komen. “Als het verbruik van fossiele kerosine minder hard groeit, dan hebben reductiemaatregelen sneller impact”, zegt onderzoeker Maarten van den Berg van Royal HaskoningDHV in gesprek met de NOS. “In de periode na 2030 is veel meer mogelijk en daar kan nu al op worden voorgesorteerd.”

Lees het artikel van de NOS:

Impact Nederlandse luchtvaart op klimaat neemt flink toe

Minister Van Nieuwenhuizen schreef vorige week aan de Tweede Kamer CO2-maatregelen in de luchtvaartsector belangrijk te vinden. Het kabinet zet stappen op het gebied van “bewustwording bij de consument, het bieden van een duurzamer alternatief in de vorm van treinvervoer en beprijzing via een belasting op luchtvaart.”