Freonen voor Freonen-actie: CO₂-footprintrapportage DZyzzion

Als Freon fan Fossylfrij Fryslân ben je natuurlijk al extra actief bezig met energiebesparing, groene stroom, zonnepanelen en andere mooie stappen. We doen dit met z’n allen, omdat we van ons mooie Fryslân de eerste fossielvrije en klimaatneutrale provincie van Nederland willen maken. Maar hoe tonen we dat nu aan? Uiteindelijk draait alles om het zo snel mogelijk reduceren van onze CO₂-footprint. Ook voor bedrijven en andere organisaties wordt het steeds belangrijker om deze footprint te meten en te laten zien wat je aan CO₂-reductie doet. De overheid gaat hier steeds meer op sturen en bedrijven zullen elkaar hier onderling ook steeds vaker op gaan bevragen.

Aanbod DZyzzion: je footprint in beeld

Freon van het eerste uur DZyzzion uit Drachten heeft veel ervaring met het op de juiste manier in kaart brengen van de CO₂-footprint, het helpen bij de certificering voor de CO₂-prestatieladder etc. DZyzzion biedt als Freonendienst aan om een CO₂-rapportage op te stellen tegen een kortingsprijs van €1.000,- ex. btw (normale prijs €1.200,-). * Daar bovenop krijgt u een gratis startlicentie voor de Milieubarometer *** (voor het berekenen en monitoren van de CO₂-footprint) t.w.v. €198,-. Een totale korting van bijna 30% dus!

Voucher cadeau!

De eerste 10 Freonen die zich aanmelden krijgen bovenop deze korting een voucher ** vanuit de Freonen-stichting van €400,- cadeau. Zij betalen dus nog maar €600,-. Dus wees er snel bij en meld je aan via onderstaande knop.

Wat houdt de actie in?

  • Online gesprek over huidige energiesituatie
  • Opstellen invulformulier voor benodigde energiegegevens over de afgelopen 3 kalenderjaren
  • Verzamelen en toesturen energiegegevens door bedrijf
  • Opstellen CO-footprint, conform eisen van de CO₂-Prestatieladder (scope 1 en 2)
  • Opstellen CO₂-rapportage, met footprint, analyse, kengetallen en een globaal stappenplan voor klimaatneutraal ondernemen
  • Online bespreking van de resultaten en vervolgstappen

CO-Prestatieladder

Bedrijven die zich (optioneel) willen laten certificeren voor de CO₂-Prestatieladder, kunnen hierin ook door DZyzzion worden begeleid en krijgen daarvoor een korting van 20% op de reguliere offerteprijs.

Waarom bieden de Freonen deze voucher aan?

Als Freonen willen we niet alleen bedrijven stimuleren om met energie aan de slag te gaan, maar ook weten wat dit nu eigenlijk oplevert: wat smiet it op? Daarom willen we een dashboard ontwikkelen, waarop we de bereikte CO₂-reductie bij de Freonen in beeld kunnen brengen en zo steeds meer bedrijven stimuleren om het goede voorbeeld van deze Freonen te volgen. En we willen de Freonen die meedoen hiermee belonen met positieve publiciteit. En wie weet krijgen de koplopers onder de Freonen zo zelfs een streepje voor bij inkoop en aanbestedingen vanuit overheden en andere partijen. In elk geval gaan we hier ons best voor doen.

Ervaringen

Freonen Koninklijke Damstra Installatietechniek en DonkerVeenstra gingen je – naar volle tevredenheid – al voor! Wie wordt de volgende?

“De CO-footprint die door DZyzzion voor ons is gemaakt is voor ons als bedrijf een concreet handvat en drive om verder te gaan om CO te reduceren. De rapportage triggert ons bijvoorbeeld om nog meer naar de verkeersbewegingen te kijken van onze auto’s en vrachtwagens.”
– Teake Damstra, directeur van Freon Koninklijke Damstra Installatietechniek

“Wij zijn erg blij dat we onze CO-footprint hebben berekend en nu weten waar we staan op onze weg naar klimaatneutraal ondernemen. Het maakt je bewust en geeft waardevolle inzichten over waar we het nóg duurzamer kunnen doen. Het leuke is ook dat je met de CO₂-footprint intern iets concreets kunt laten zien waarmee je je collega’s extra kunt stimuleren. Het is tastbaarder geworden en dat helpt enorm in de bewustwording!”
– Klaas Veenstra, directeur van Freon DonkerVeenstra


* Deze prijs geldt voor een MKB-bedrijf met 1 vestiging. Voor grote bedrijven en organisaties, of bedrijven met meerdere vestigingen, kan een offerte op maat gemaakt worden. Ook voor hen is de voucher van €400 geldig.

**  De voucher kan worden ingewisseld bij het secretariaat van de Freonen (info@freonen.nl) als de CO₂-rapportage met goed resultaat is afgerond.

*** Jaarlijkse verlenging (€75,-) is voor eigen rekening.