Column Bouwe de Boer: Besmetting met blauwe virussen

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat deze week in Middelpunt Media verscheen, vertelt Bouwe over de beroemde Blauwe Zones, waar mensen tot op hoge leeftijd gezond en actief blijven.

Ooit dacht ik dat Blauwe Zones vooral betrekking hadden op parkeergebieden waar je een parkeerschijf moet gebruiken, maar er bleek meer te zijn. Het was een aantal mensen opgevallen dat er in de wereld gebieden zijn waar mensen veel ouder worden dan gemiddeld: Blauwe Zones worden ze genoemd.

Het geheim

Honderd jaar worden? In die gebieden volstrekt normaal. In Midden-Amerika, Japan, Griekenland, Italië en Californië zijn gebieden waar deze Blauwe Zones voorkomen. Het geheim van deze volkeren is verbluffend eenvoudig, zo bleek na onderzoek. De sleutel zit hem in deze negen dominante kenmerken:  

  • 1. meer bewegen
  • 2. een doel hebben
  • 3. overdag een dutje
  • 4. 20% minder eten
  • 5. eet vis of bonen
  • 6. elke dag een glas (rode) wijn
  • 7. actief met spiritualiteit
  • 8. veel aandacht voor geliefden en familie
  • 9. onderdeel zijn van sociaal gunstige netwerken.

Bakkeveen

In Bakkeveen is een huisarts. Ze heet Jonneke Brouwers. Deze huisarts las een paar jaar geleden over deze Blue Zones en dat inspireerde haar om haar werk over een andere boeg te gooien. “Ik stopte mijn patiënten vaak vol met medicijnen, terwijl ik wist dat de oorzaak in het feit lag dat ze een ongezond leven leidden. Ik besloot mijn patiënten te gaan helpen om gezonder te leven aan de hand van de negen Blue Zones-principes.”

Lezingen

Na een aantal lezingen van de huisarts bij sportverenigingen en buurtverenigingen begon het balletje te rollen. De belangstelling was groot. Er ontstonden groepjes mensen die activiteiten gingen organiseren, zoals fietsen, wandelen en gezond-eten-clubs. Omdat ‘meten is weten’ het bewijs moest leveren, werd er een structureel meetprogramma ontwikkeld voor honderd deelnemers. Elk half jaar wordt deze groep op vele punten gemeten, zoals gewicht, conditie, bloeddruk, BMI-score, buikomvang en nog veel meer.

Probleem

Het grootste probleem van dokter Brouwers is, dat ze steeds minder patiënten tijdens haar spreekuur ziet. Je kunt je voorstellen dat juist déze huisarts daar juist heel blij van wordt. En – ooit – zal het zorgsysteem haar daarvoor gaan belonen. Dat ze daar op moet wachten, deert haar niet. De kilo’s lichaamsgewicht verdwijnen in Bakkeveen en er wordt meer gefietst en in de tuin gewerkt. Het wijndrinken gebeurt bij de maandelijkse filmvoorstelling in het dorpshuis. Bakkeveen ziet het dorp nu als een grote tuin, en … er is zelfs een energie-coöperatie opgericht.

Uitrol

Dokter Brouwers is een beroemdheid aan het worden. Ze geeft steeds meer interviews aan journalisten in het gehele land. Gelukkig geeft ze ook voorlichting aan de huisartsen in Fryslân. Twee weken terug was ik bij haar op bezoek. Drie van haar dorpsgenoten waren bij dit gesprek en dokter Brouwers zei bijna niks. Ze liet de dorpsgenoten het verhaal vertellen, en die wisten van geen ophouden. Toen wist ik: dit zit goed. Ze doet het voor het dorp en is slechts de aanjager. Blue Zone-waardig en voorwaardelijk voor een optimale besmetting. Ik was daar op bezoek omdat ik deel mag uitmaken van het project: Bloei-zone Fryslân. Met als doel om heel Fryslân te besmetten met het Blue Zone-virus. Met dokters als Jonneke Brouwers is dat besmetten geen probleem. Fryslân is er klaar voor. Dit virus is van harte welkom!

24 oktober is er weer een meetmoment. Ik mag een van de deelnemers zijn. De uitkomsten van de groep? Die ga ik delen met mijn huisarts. Wie weet besmet ik hem/haar!

Bouwe de Boer is projectleider van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Fries Energiecommissaris