Column Bouwe de Boer: Blik genoeg vooruit

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat afgelopen week in Middelpunt Media verscheen, deelt Bouwe zijn duurzame voorspellingen voor het jaar 2020.

Klimaat
2019, een jaar waarin het klimaat nauwelijks uit het nieuws te branden was. In Australië vrijwel letterlijk, in Nederland door de klimaatmarsen en de Klimaatzaak op 20 december jl. Het kabinet krijgt de opdracht van de rechter om eind 2020 de grens van 25% CO2-reductie ten opzichte van 1990 te halen. Deze opmerkelijke uitspraak zal grote gevolgen hebben voor het jaar 2020. De reductie is nu berekend op 20 procent. Vijf procent erbij: dat wordt een wereldprestatie voor Nederland! Het verlagen van de maximumsnelheid zal bijdragen in de verkeersuitstoot, maar minder dan één procent op het totaal is het zeker. Wat kunnen we in Fryslân verwachten het komende jaar als bijdrage aan de nationale doelstelling? Zo aan het begin van 2020 is het wel even aardig om een voorspelling te doen wat we de komende 12 maanden kunnen verwachten. Een vooruitblik:

Zon
Het aantal zonnepanelen zal in 2020 sneller toenemen dan vorig jaar. Tientallen zonneparken zijn in voorbereiding en zullen in 2020 stroom gaan leveren aan het net. Dat stroomnet wordt steeds voller in Fryslân. Nu al worden initiatieven gestaakt, omdat aantakking niet kan de komende drie jaar of verder. Gelukkig worden steeds meer daken van bedrijven en huizen benut. Dat overtreft in 2020 vele malen de panelen die op land worden gelegd. Provincie Fryslân zet samen met de Freonen fan FossylFrij Fryslân juist daar extra op in. Meer lokale partijen betrekken en de stroom lokaal leveren aan eigen inwoners. Het zullen dit jaar vooral de woningbouwcorporaties en gemeenten zijn die op grote schaal stimuleren om huur- en koopwoningen te voorzien van de steeds krachtiger en goedkopere zonnepanelen.

Wind
2020 is het jaar van Windpark Fryslân. Na 10 jaar voorbereiding komt in 2020 dit park van 89 windmolens er, in het IJsselmeer. Het wordt het grootste windpark van Nederland en levert voor 500.000 huizen stroom. Nu al is dit zichtbaar langs de A7, waar een stroomkabel van 31 kilometer door Tennet wordt aangelegd van de Afsluitdijk naar Âldehaske om alle stroom af te voeren. Een mega-operatie die Fryslân moet realiseren om de nationale doelstelling voor windenergie te halen. Dorpen krijgen een klein kansje om een (bestaande) windmolen te gaan vervangen door een grotere en boeren kunnen heel misschien een kleine molen plaatsen. Reduzum gaat hopelijk eindelijk profiteren in 2020 van deze ruimere mogelijkheid die de Provincie biedt.

Geothermie
In Leeuwarden zal in 2020 gestart worden met het eerste geothermieproject. Twee kilometer diep wordt bij de Dairy Campus warmte uit de bodem gewonnen, waarmee een aantal grote energiegebruikers aan duurzame energie worden geholpen. MCL en Achmea zijn de eerste klanten, velen zullen volgen als de grote buizen met warm water door de stad worden aangelegd. Geothermie is in Fryslân op een aantal plekken veelbelovend, na 2020 is Drachten aan de beurt en wellicht ook daarna Heerenveen.

Vervoer
Eindelijk zie je ze: de wachtrijen bij de oplaadstations aan de snelweg. Het is het begin van een revolutie: de elektrische auto’s zijn in 2020 niet aan te slepen. Alle merken komen met elektrische modellen en nog betaalbaar ook. Het zal (bijna) net zo snel gaan als de mobiele telefoon: 50% kans dat uw volgende auto er een wordt op stroom. Ook rijden op groengas en Blauwe diesel: het zal door de overheid sterk worden gestimuleerd. 2020 wordt het jaar dat de tankstations voor fossiele brandstoffen één voor één worden stilgelegd wegens omzetderving. Eindelijk gaat het blik op de weg grootschalig naar fossielvrij. De twee fossielvrije weken van 1 t/m 13 juni in Fryslân, Groningen en Drenthe: ze worden alweer een stukje makkelijker te halen. Alternatieven genoeg! Het blik op de weg verandert dus snel, net als de oplaadmogelijkheden. In 2020 worden er in Fryslân honderden oplaadpalen geplaatst voor EV’s (Elektrische Voertuigen). Hiermee loopt Fryslân achter, … maar de inhaalslag is ingezet in 2020.

Over huizen de volgende keer meer! Dit is mijn blik op 2020! Genoeg te doen, maar het is nooit genoeg!