Column Bouwe de Boer: De mens weer centraal

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op de visie van Jan Rotmans op Fryslân.

Op 11 december had FNP Súdwest Jan Rotmans uitgenodigd als spreker. Jan Rotmans is professor Transitiekunde. Hij heeft dus verstand van grote systeemveranderingen.

Jan predikt al jaren over de systeemveranderingen waar we in onze tijd mee te maken hebben. Om er maar een paar te noemen: de zorg, onze democratie, het klimaat, het onderwijs, grondstoffen, landbouw en voedsel; sociaal en financieel. Als je dit rijtje zo ziet, dan herkennen velen deze thema’s met vast en zeker de gedachte: daar moet iets gaan veranderen!

Voorbeeldprovincie

En laat nou Jan Rotmans Fryslân zien als de voorbeeldprovincie waar de bevolking zelf het heft in handen neemt op deze thema’s. De politiek laat het al te lang liggen en Jan ziet de onderop-beweging hier het snelst groeien. De meeste energiecoöperaties, de meeste bloeizones, de Friese mentaliteit om samen te werken. Dat herkennen we wel als Friezen. Maar Jan signaleert ook dat samenwerken vooral plaatsvindt in kleine initiatieven. En die initiatieven kennen elkaar niet, doen hun best uiteraard, maar vinden steeds zelf het wiel uit. Jan vindt dat opvallend en dat heeft positief gewerkt, maar nu is het tijd om deze mini-krachten van Fryslân te bundelen in een krachtige beweging. Rotmans wil daar graag bij helpen.

Verbinding van nieuwe wegen

Rotmans zijn verhaal is gedegen en te begrijpen. Hij laat ook zien, dat we de juiste weg richting een gezond Fryslân hier kunnen vinden door de kracht te zoeken die zit in de verbinding van nieuwe wegen. De miljarden die gereserveerd zijn voor boeren om het stikstofprobleem op te lossen zijn een voorbeeld. Door deze middelen te gebruiken voor veehouders om minder kunstmest en krachtvoer te gebruiken, wordt het stikstofprobleem opgelost. Er blijven dan middelen over die ingezet kunnen worden in lokaal geproduceerd gezond voedsel. Hiermee wordt de gezondheid gestimuleerd, werken we aan een gezonde natuur, een gezonde bodem en een gezondere economie. In hetzelfde tempo pakt het onderwijs deze ontwikkeling op. Laten we die ideeën van Jan Rotmans maar eens centraal stellen en een actieplan gaan maken met elkaar! Jan heeft al toegezegd.