Column Bouwe de Boer: De wortel van it BOSK

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op BOSK, het ‘bomenproject’ vanuit Arcadia.

Als les uit andere Culturele Hoofdsteden van Europa deed Fryslân in 2018 een slimme zet.

Vogelzang en bossen

Om het ‘mienskipsgevoel’ vast te houden werd besloten om elke drie jaar een vervolg te geven onder de naam: Arcadia. Op Wikipedia wordt over Arcadia gezegd: Arcadia is een utopisch land vol bloemen, fruit en bossen, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer.

En dat is dus de route die Arcadia voorstaat: een provincie die de weg zoekt en vindt naar dit ideaal. De drie jaarlijkse inzet van kunst , muziek en theater is daarbij de basis. En zo ontstond in de hoofden van Joop Mulder en Bruno Doedens al in 2018 het plan van: Bosk.

Bomen

Plotseling stonden daar 1000 bomen 100 dagen in Leeuwarden van mei tot half augustus. Week na week werden de bomen verplaatst door de stad met duizenden vrijwilligers. De bedoeling van Mulder/Doedens kwam goed uit de verf: Fryslân en Nederland laten zien dat veel kan als je het echt wilt. Als bomen kunnen wandelen, kunnen wij veranderen. Andere steden kwamen op bezoek, de internationale pers schreef er bladzijden vol over. Dit kan alleen in Fryslân, daar was men het wel breed over eens.

En wellicht is dat waar, en juist dat geeft de extra glans aan het Bosk-project. Veel inwoners van de stad vroegen zich af waarom de bomen niet in hun wijk kwamen, of waarom de bomen niet gewoon konden blijven staan.

Roep om groen

Nu is de roep van de inwoners van de stad gegroeid om veel meer groen in de stad te creëren. Die roep is zo krachtig, dat de Leeuwarder politici besloten hebben jaarlijks meer dan een half miljoen euro uit te trekken voor meer bomen in de gemeente. Een gedurfd project heeft dus een vervolg gekregen door de verbeeldingskracht die het in zich heeft. Het klimaatprobleem is ermee gediend, de stad wordt voelbaar koeler en wellicht kan de bouw profiteren van lokaal gekweekt hout. Ook lokale veehouderijen willen nu bomen in hun land om schaduw te realiseren, maar ook voor lokale fruitproductie. Daarmee heeft Bosk zich diep in de Friese aarde geworteld. De weg naar bloemen, fruit en bossen, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer is stevig ingezet.

(P.S.: vanaf 20 augustus zijn 75 bomen van Bosk 6 weken in Akkrum te bewonderen, ondersteund door Freonen-gemeente Heerenveen)

Opmerkingen: bouwe@freonen.nl